Jaarwisseling

In Woudenberg willen we een jaarwisseling die feestelijk én veilig is voor iedereen. Lees op deze pagina hoe je er, samen met de gemeente, voor zorgt dat het dit jaar een gezellig, mooi en veilig feest wordt.

Kopen en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in 2023 alleen worden gekocht/afgehaald op 29, 30 en 31 december door personen van 16 jaar en ouder. Als één van deze dagen op een zondag valt, mag er op die dag geen vuurwerk verkocht worden. Het is in dat geval wel toegestaan vuurwerk te (ver)kopen op 28 december.

Verkopers van consumentenvuurwerk zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten aan klanten mee te geven.
Afsteken is alleen toegestaan op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur (nieuwjaarsnacht). Afsteken van vuurwerk buiten deze tijden is dus strafbaar!

Het is niet toegestaan om meer dan 25 kilo vuurwerk te kopen en in huis te bewaren.

Verbod op afsteken vuurwerk
In het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, is het verboden om vuurwerk af te steken binnen een straal van 100 meter van de volgende locaties.

Onderwijsinstellingen

 1. De Griftschool – Van Speijklaan 30 3931 AB Woudenberg
 2. De Olijfboom - J.F. Kennedylaan 6 3931 XK Woudenberg
 3. Koningin Julianaschool – Ekris 25 3931 PT Woudenberg
 4. OBS Jan Ligthart – Frans Halslaan 4 3931 LJ Woudenberg
 5. De Wartburg - Laan 1940-1945 33 3931 CR Woudenberg

Zorginstellingen

 1. Zorggroep Charim/WZC Groenewoude – Kersentuin 1 3931 SR Woudenberg
 2. Villa de Haen – Velduil 3 3931 GJ Woudenberg

Onderaan deze pagina vind je de kaart van vuurwerkvrije zones in Woudenberg.

Vrijwillige vuurwerkvrije zone
In een vrijwillige vuurwerkvrije zone is minimaal 60% van de bewoners het met elkaar eens dat er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur geen vuurwerk wordt afgestoken in de straat, het plein of rondom een gebouw. Gemeente en politie ondersteunen het bewonersinitiatief maar handhaven niet, omdat het gaat om onderlinge afspraken tussen buren. Er geldt hier geen wettelijk verbod op het afsteken van vuurwerk.

Legaal vuurwerk
Op de verpakking staat of je 12, 16 of 18 jaar moet zijn om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Legaal en goedgekeurd vuurwerk is alleen te koop bij de erkende verkooppunten en is te herkennen aan:
een Nederlandse gebruiksaanwijzing;
▪ is alleen verkrijgbaar op de bovengenoemde dagen, on der het kopje kopen en afsteken van vuurwerk;
▪ de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’;
▪ een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten zijn te verwachten van het soort vuurwerk;
▪ de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar);
▪ het toegekende artikelnummer en productiejaar;
▪ CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.

Het is niet toegestaan om een aantal vuurwerkproducten af te steken. Dit verbod geldt voor vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals chinese matten), vuurpijlen en enkelschotsbuizen (single shots). Romeinse kaarsen en babypijltjes blijven ook verboden.

Kindervuurwerk
Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken, ook op in de vuurwerkvrije zones . Uiteraard moet ook met dit vuurwerk verstandig worden omgegaan en mogen er geen vernielingen mee worden gepleegd.

Illegaal vuurwerk
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is een specialisme. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Bij twijfel is het raadzaam de politie raadplegen. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s. Categorie 3 vuurwerk matten, rotjes en vuurpijlen valt ook onder illegaal vuurwerk.

Alle verzorgingstehuizen en basisscholen in de Gemeente Woudenberg zijn vuurwerkvrije zones.

Vuurwerkvrijzone per locatie:
Jan Ligthart School (pdf, 240 KB)
Olijfboom en Grift School (pdf, 204 KB)
Juliana School en Groenewoude (pdf, 204 KB)
Wartburg School (pdf, 225 KB)
Villa de Haen (pdf, 730 KB)

Vrijwillige vuurwerkvrije zone
De gemeente Woudenberg kent de mogelijkheid van vrijwillige vuurwerkvrije zones. In een vrijwillige vuurwerkvrije zone is minimaal 60% van de bewoners het eens dat er tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 geen vuurwerk wordt afgestoken in de straat, het plein of rondom een gebouw. Gemeente en politie ondersteunen zo’n bewonersinitiatief, maar handhaven niet. Het gaat om afspraken tussen inwoners en niet om een wettelijk verbod.

Wat kun jij doen?
Wil jij graag samen met jouw buren een vuurwerkvrije straat worden? Dat kan op vrijwillige basis. Je gaat hierover zelf in gesprek met buurtgenoten en maakt met elkaar afspraken. Met de door de gemeente beschikbaar gestelde poster (pdf, 557 KB) (in de week van 18 december in de huis-aan-huis krant Let Op te vinden) maak je duidelijk dat jouw straat een vrijwillig vuurwerkvrije zone is. Hang de posters goed zichtbaar voor het raam. Daarmee wordt het makkelijker om elkaar hierop aan te aanspreken.

Bespreek het met elkaar!
Een vrijwillig vuurwerkvrije zone werkt alleen als de meeste mensen in een buurt of straat daar voorstander van zijn. Bespreek dus vooraf met de buren of hier behoefte aan is. Spreek ook gezamenlijk af hoe je mensen hierop aanspreekt.

De gemeente biedt de posters voor het instellen van deze zones voor het eerst aan. De kans is groot dat mensen hieraan moeten wennen. Op tijd het gesprek met elkaar aangaan over dit onderwerp kan dan helpen. Let wel op: omdat het geen officiële vuurwerkvrije zones zijn, komen zowel de politie als de boa’s niet helpen met het aanspreken van mensen die alsnog vuurwerk afsteken!

In de gemeente Woudenberg is carbid schieten een oude traditie die met trots in ere wordt gehouden.

Carbidschieten mag in de gemeente Woudenberg, maar alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 31 december 18.00 uur.
LET OP: Doordat 31 december dit jaar op een zondag valt, geldt artikel 4 van de Zondagswet, hierdoor mag carbidschieten dit jaar alleen tussen 13.00 uur en 18.00 uur. Het schieten van carbid mag dan alleen buiten de bebouwde kom en onder bepaalde voorwaarden. De gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en ook bij carbidschieten rekening te houden met anderen. Voor het carbidschieten moet 5 werkdagen van tevoren schriftelijk of digitaal melding worden gedaan bij het college.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn verder enkele voorwaarden voor carbidschieten opgenomen. Dit en meer lees je terug op onderstaande factsheet:

Aanmelden carbid schieten
Ben je van plan op Oudjaarsdag carbid te schieten? Laat het ons weten. We bespreken graag samen met jou hoe we het carbidschieten veilig kunnen organiseren. Mail je contactgegevens en de locatie van het carbid schieten naar info@woudenberg.nl. Wij nemen dan contact met je op!

Heeft u de politie of andere hulpdiensten snel nodig tijdens de jaarwisseling, bel dan 112. Bijvoorbeeld als iemand toch vuurwerk afsteekt, er iemand gewond is geraakt of als iemand iets vernielt. Is iemand bezig met het voorbereiden van een vreugdevuur, meld dit dan bij de politie via 0900 – 88 44. Trek aan de bel en help mee aan een veilige jaarwisseling.

Ook kunt u een melding maken via Fixi. Op deze manier kunnen politie en boa’s gerichter te werk gaan. Aarzel niet om bij herhaalde overlast nog een melding te doen. 

Ook kan er gemeld worden via Meld Misdaad Anoniem, dit is een onafhankelijke stichting. De anonimiteit en veiligheid van de melders staat bij hen op de eerste plaats. Alleen als de anonimiteit gewaarborgd kan worden sturen zij de anonieme melding door naar de politie, gemeente of andere opsporingsinstanties. Meld Misdaad Anoniem ontvangt elk jaar honderden meldingen over de handel, transport en opslag van illegaal vuurwerk. Dankzij deze tips worden jaarlijks tienduizenden kilo's illegaal vuurwerk opgespoord. Melden kan telefonisch via 0800-7000 of online via een beveiligde omgeving https://www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden.

In de gemeente Woudenberg is het aansteken van vreugdevuren niet toegestaan en dus strafbaar. Wanneer er vreugdevuren zijn, wordt de volgende aanpak gehanteerd:

De gemeente, politie en de brandweer voeren het onderstaande uit bij vreugdevuren:

 • De gemeente waaronder de Boa’s en de politie zijn alert op voorbereiding van vreugdevuren en verwijderen deze preventief in overleg met de eigenaar;
 • De grootte van toegestane verbranding op de openbare weg is de grootte van een vuurkorf. Verdere vuurhaarden worden gedoofd door de brandweer;
 • Bij verstoring van de openbare orde vraagt de brandweer en de gemeente begeleiding van de politie;
 • De brandweer blust het vreugdevuur (bij escalatie onder begeleiding van de politie);
 • De gemeente ruimt de resten van het vreugdevuur op (bij escalatie onder begeleiding van de politie);
 • De gemeente en politie proberen de veroorzakers te achterhalen. Waar mogelijk wordt er een proces-verbaal opgemaakt;
 • De gemeente nodigt de eigenaren van het perceel uit voor een gesprek waarin wordt aangegeven dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd;
 • De gemeente verhaalt waar mogelijk de eventuele ontstane schade op de veroorzakers.