Dankbaarheid en trots na geslaagde jaarwisseling

Opnieuw hebben we met elkaar bewezen dat het anders kan. Het is met veel vreugde dat de gemeente kan mededelen dat dankzij de inzet van velen, ons dorp een veilige en feestelijke jaarwisseling heeft beleefd. De samenwerking tussen inwoners, politie, boa’s en andere betrokkenen heeft geleid tot een sfeer- en succesvolle viering zonder grote incidenten.

Tijdens de jaarwisseling bleef de inzet van de politie tot het minimum beperkt en de brandweer heeft niet uit hoeven rukken. Eventuele schade, zoals aan verkeersborden, wordt de komende weken geïnventariseerd.

Burgemeester Jansen: “Dit toont de kracht van verbinding en gemeenschapszin. Ik ben trots op het respect en de verantwoordelijkheid die onze inwoners hebben getoond. En wil mijn oprechte dank uitspreken aan de hulpdiensten en alle betrokkenen, in het bijzonder de organisatie van het tentfeest, die hebben bijgedragen aan het succesvol laten verlopen van deze overgang naar het nieuwe jaar.”

Deze positieve energie nemen we mooi mee naar het nieuwe jaar. Samen blijven we ons inzetten voor een fijne en veilige leefomgeving voor ons allemaal. Alleen zo maken we het verschil!

De gemeente Woudenberg wenst u allen een zeer voorspoedig, liefdevol en gezond 2024 toe!