Lokaal Sportakkoord

 • In het sportakkoord maken we met sportverenigingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven afspraken over sport en bewegen in Woudenberg.
 • Door krachten te bundelen, zorgen we met elkaar voor een vitaal en sportief Woudenberg. Een dorp waar iedereen kan sporten en bewegen.
 • Kijk ook op Home | SportinWoudenberg voor meer informatie.

Met trots ondertekende wethouder Daphne de Kruif maandagavond 12 september het Sportakkoord. In het Sportakkoord worden doelen genoemd die bijdragen aan een vitaal en sportief Woudenberg. In 2019 is het sportakkoord gemaakt en vastgesteld, maar gisteren was de ondertekening dan eindelijk zo ver!

Een van de ambities is volgens de wethouder om sport voor iedereen toegankelijk te maken. “Als wethouder Sport vind ik inclusiviteit ontzettend belangrijk. Met iedereen bedoel ik ook echt iedereen. Zo is één van de ambities om verenigingen te ondersteunen in het opzetten van activiteiten voor mensen met een lichamelijke, dan wel geestelijke beperking" aldus wethouder Daphne de Kruif.
 

Sinds oktober 2019 hebben  verschillende lokale partijen met elkaar het lokale Sportakkoord Woudenberg opgesteld. In dit akkoord is er gericht op drie doelen:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Vaardig in bewegen
 • Inclusief sporten en bewegen

De uitvoering van deze plannen wordt op dit moment vormgegegven. Wilt u ook een steentje bijdragen aan een leven lang sport en bewegen in Woudenberg? Sluit u dan aan. Het uitvoeren van de doelen van het sportakkoord doen we samen. Neem voor meer informatie contact op met info@woudenberg.nl.

Medio 2018 is het Nationale Sportakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen de Rijksoverheid, VSG (Vereniging Sport en Gemeenten, onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) en NOC*NSF. Doel van het Nationale Sportakkoord is dat alle inwoners van Nederland plezier hebben in sport en bewegen, nu en in de toekomst. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. De landelijke partners hebben samen zes actuele thema’s vastgesteld om het sport en bewegen een impuls te geven:

 • Inclusief sport en bewegen (een leven lang sport en bewegen voor iedereen)
 • Duurzame sportinfrastructuur (functionele en duurzame sportinfrastructuur)
 • Vitale sportaanbieders (toekomstbestendige sportaanbieders)
 • Positieve sportcultuur (met plezier en veilig kunnen sporten en bewegen)
 • Vaardig in Bewegen (o.a. motorische vaardigheden kinderen)
 • Topsport inspireert

De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd om op basis van bovenstaande thema’s een eigen Sportakkoord op te stellen. In het Lokale Sportakkoord worden afspraken gemaakt, die actueel zijn voor de eigen gemeente. De gemeenten bepalen met de lokale partners zelf met welke thema’s ze aan de slag gaan en hoe ze daar invulling aan gaan geven.

Het Lokale Sportakkoord is geen beleidsstuk van de gemeente. Het Lokale Sportakkoord wordt opgesteld door de lokale partners (waaronder de gemeente), die zich willen inzetten voor een leven lang sport en bewegen. In Woudenberg zetten we in op het versterken van de sportaanbieders, inclusief sport en bewegen (‘sport voor iedereen’) en vaardig in beweging (o.a. vergroten beweegvaardigheden jeugd).

Meer informatie vindt u op Home | SportinWoudenberg

Het Lokale Sportakkoord is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente. Doel van de afspraken is om zoveel mogelijk inwoners van Woudenberg te ondersteunen in een gezonde leefstijl door ze te laten bewegen en sporten. Plezier, veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid staan hierbij voorop.

Heeft u vragen over het Lokale Sportakkoord van Woudenberg of wilt u meedenken in de uitvoering? Neem dan contact op via info@woudenberg.nl.