Aansprakelijk stellen gemeente

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u van mening bent dat u schade heeft geleden door toedoen van de gemeente. U bewijst dat de schade is veroorzaakt omdat de gemeente iets heeft gedaan of juist niet. Schade ontstaat bijvoorbeeld door gaten in de openbare weg of voertuigen van de gemeente. Mogelijk krijgt u (een deel van) de schade vergoed.

Indienen schadeclaim

 • U stuurt uw claim naar de gemeente.
 • Dit kan via info@woudenberg.nl of per post: Postbus 16, 3930 EA Woudenberg
 • U kunt dit zelf doen of een adviseur vragen dit voor u te doen.
 • Als u tegen schade verzekerd bent, meldt u de schade dan bij uw verzekeraar. Zij kunnen de claim namens u afhandelen met de gemeente.

Vermeld in uw schadeclaim in ieder geval de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
 • Omschrijving van de gebeurtenis (met exacte plaats, datum en tijd).
 • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
 • Welke schade u hebt geleden.
 • Het schadebedrag.
 • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.

Stuur bij de schadeclaim ook de volgende bewijsstukken mee:

 • Bewijs van de opgelopen schade.
 • Kopie van facturen, of een prijsopgave.
 • Foto's, bewijsstukken of andere documenten die belangrijk zijn voor de schade.
 • Eventueel een getuigenverklaring of het proces verbaal van de politie.

Afhandeling melding

 • De gemeente beoordeeld of de claim voldoende is om verder in behandeling te kunnen nemen.
 • De gemeente maakt de beoordeling of ze de claim zelf afhandelt of doorstuurt naar haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Bij schadegevallen met letsel loopt de afhandeling altijd via de verzekeraar van de gemeente.
 • Als de gemeente de schadeclaim zelf in behandeling neemt dan ontvangt u daarvan bericht. Wordt de schade afgehandeld door de verzekeraar, dan ontvangt u van de verzekeraar bericht.
 • Correspondentie over een schade die in behandeling is bij de verzekeraar loopt altijd via de verzekeraar.