Denk mee met de raad

Het werk van de gemeenteraad is erg belangrijk en heeft een grote impact op uw leefomgeving. U kunt de gemeente raad op verschillende manieren volgen, maar zij vinden uw mening ook erg belangrijk. De raadsleden gaan namelijk graag met u in gesprek over de zaken die Woudenbergers belangrijk vinden.

Neem contact op met de raadsgriffie

Praat mee tijdens de raadscommissievergaderingen | Pilot ‘Open Microfoon’

Wilt u graag een nieuw onderwerp bij de raad onder de aandacht brengen? Dat kan!

De raad wil inwoners en lokale vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties de kans geven om onderwerpen die niet op de agenda staan bespreekbaar te maken tijdens de commissievergaderingen.

Het is daarom mogelijk om u op te geven voor de Open Microfoon. U krijgt dan tijdens de raadscommissie de tijd om uw onderwerp in te brengen. 

Spelregels Open Microfoon

  • Het mag enkel over onderwerpen gaan die betrekking hebben op de lokale politiek en waar de raad toe bevoegd is.
  • Het onderwerp mag niet al op de agenda staan, recent of binnenkort op de agenda staan. Voor onderwerpen die al op de agenda staan kunt u gebruik maken van de reguliere inspraakmogelijkheid. In de tabel onderaan deze pagina vindt u de link naar de agenda van elke commissie. De agenda wordt ongeveer 2 á 3 weken van te voren op de website geplaatst. Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar griffie@woudenberg.nl en geef aan over welk onderwerp u het graag wilt hebben. Zij kunnen dan voor u nagaan of het onderwerp binnenkort al op de agenda staat.
  • Maximaal 1 spreker per avond.
  • Elke inspreker of organisatie mag 1x per jaar gebruik maken van de Open Microfoon. 
  • De maximale spreektijd is 5 minuten.
  • U moet uw onderwerp + motivering uiterlijk 1 week van te voren aanleveren bij de griffie.

Hoe doet u mee?

  • Schrijf een korte motivering over het onderwerp waarover u het wilt hebben. Het wordt geadviseerd om uw spreektekst ook uit te schrijven, maar dit is niet verplicht. Stuur dit vervolgens via mail naar de griffie: griffie@woudenberg.nl.
  • De agendacommissie beslist of het onderwerp wordt toegelaten en neemt zo nodig contact met u op.

Data raadscommissievergaderingen
Datum                                Input aanleveren voor:      Link naar agenda
7 november 2023                31 oktober                            12 oktober beschikbaar
6 december 2023                29 november                         16 november beschikbaar
9 januari 2024                     2 januari                                7 december beschikbaar
6 februari 2024                   30 januari                              18 januari beschikbaar
6 maart 2024                       27 februari                             8 februari beschikbaar
9 april 2024                         2 april                                    21 maart beschikbaar
14 mei 2024                        7 mei                                      18 april beschikbaar

 

U kunt ieder raadslid individueel benaderen via de e-mail. In het overzicht van de gemeenteraad vindt u de contactgegevens en foto.

U kunt ook de gemeenteraad als geheel aanspreken. U stuurt dan uw bericht per e-mail of post naar de raadsgriffie, ter attentie van de gemeenteraad. Uw bericht komt via de lijst van ingekomen stukken op de vergaderagenda.

Let op: Uw brief wordt openbaar gepubliceerd. Informatie over uw adres, handtekening en Burgerservicenummer maken we onherkenbaar.

U kunt inspreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissie. Op deze manier kunt u raadsleden op de hoogte brengen van uw standpunt over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u inspreken, neem dan contact op met de raadsgriffie.