Evenement aankondigen

Vanaf 1 juli 2020 weer evenementen!

Het Kabinet maakte op woensdag 24 juni 2020 bekend dat vanaf 1 juli 2020 weer evenementen mogen plaatsvinden. Natuurlijk vinden ook wij dit goed nieuws. Evenementen zijn belangrijk voor de levendigheid, onderlinge verbondenheid en aantrekkelijkheid van ons dorp. Wij willen u erop wijzen dat een evenement veilig en gezond en volgens de richtlijnen organiseren, de nodige voorbereidingstijd tijd vraagt en niet zomaar geregeld is. 

Denk bij het aanvragen van een evenementenvergunning aan het volgende:

 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
 • In situaties (bijvoorbeeld een toeschouwers bij een hardloopwedstrijd) waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen. Binnen geldt dan een maximum van 100 personen.
 • Organiseert u een activiteit of evenement en wilt u dit lokaal onder de aandacht brengen? Dan kunt u een aankondiging (laten) plaatsen op  de evenementenkalender op deze website.
 • Stuur hiervoor een e-mail naar communicatie@woudenberg.nl. Vermeld daarbij de datum, de begin- en eindtijd, de naam en de locatie van het evenement.

Voor het aanmelden van een evenement gelden de volgende voorwaarden

 • Lever de aankondiging minimaal twee weken voor het evenement aan.
 • Het gaat om een typisch Woudenbergs evenement.
 • Het evenement is van algemene aard (waarbij geen doelgroep is uitgesloten), wat breed en openbaar toegankelijk is.
 • Het gaat om een incidenteel evenement, geen wekelijks of maandelijks terugkerende gebeurtenis.
 • Aankondigingen van cursussen, huis-aan-huis verkoop en reclame-uitingen worden niet geplaatst.
 • De volgende evenementen van religieuze aard worden geplaatst: concerten/ en bijzondere zangavonden, bijzondere lezingen.
 • Aanvragers kunnen aan publicatie van hun bericht geen rechten ontlenen.
 • Eindredactie is in handen van de gemeente Woudenberg.