Financiën

We zijn deze bezuinigingsdialoog gestart omdat we verwachten dat er de komende jaren aanzienlijk meer geld uitgaat dan er inkomt. Maar hoe werken de gemeentelijke financiën eigenlijk? Wat komt er binnen? En waar geven we dat allemaal aan uit? In het onderstaand filmpje wordt dit uitgelegd.

Film Financiën algemeen

Financiën samenleving
In het filmpje Financiën Samenleving zoomen we in op de uitgaven die we doen aan de elf verschillende onderdelen waar programma Samenleving uit bestaat.

Film Financiën Samenleving

Programma samenleving
Om tot voorstellen te komen is niet alleen inzicht nodig in hoeveel geld er waaraan besteed wordt. Maar ook in hoeverre dit wettelijke taken zijn, of het geoormerkt geld is en in hoeverre het budget beïnvloedbaar is. In het onderstaand overzicht financiën programma Samenleving wordt dit overzicht gegeven.

Bestand: Overzicht financiën (pdf, 811 KB)