Nabije en lichte ondersteuning

Onder dit kopje is informatie te vinden over inburgering, re-integratie en schuldhulpverlening.

Inburgering
Er wordt door het Rijk op dit moment gewerkt aan een nieuwe wet Inburgering. Met die wet komen er meer taken naar de gemeente. Meer informatie over de nieuwe taken en de huidige werkwijze rondom inburgering is te vinden op de website van Vluchtelingenwerk.

(N.B. op de website staat dat de wet per 2021 ingaat, maar hij is uitgesteld. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2022.)

Re-integratie
In het onderstaande document vindt u meer informatie over de wettelijke achtergrond en de kaders van de re-integratietaak die we als gemeente hebben.

Re-integratie (pdf, 99 KB)

Schuldhulpverlening
Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), krijgen gemeenten vanaf 1 januari 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. De gemeente Woudenberg was vooruitlopend op deze wetswijziging al gestart met het project ‘Vroeg Eropaf’.

Op website van de branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering, de NVVK, is veel informatie te vinden over schuldhulpverlening en vroegsignalering.
Voor meer inzicht in hoe mensen schuldverlening kunnen aanvragen, is meer informatie te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Meer informatie over de werkwijze en hulpmogelijkheden in Woudenberg is te vinden op de website van De Kleine Schans.