Meldpunt misstanden huur

Bij de particuliere verhuur van huizen komen soms misstanden voor. Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels dan kunt u dit bij de gemeente melden. De gemeente kan door de invoering van de Wet goed verhuurderschap (Wvg) ingrijpen.

Regels
Vanaf 1 juli 2023 moet de verhuurder zich aan regels houden.  

Deze regels:

  • gaan discriminatie en intimidatie tegen;
  • voorkomen een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten;
  • verplichten de huurder om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de huurder te informeren over de rechten en plichten van de huurder over de gehuurde woning;
  • verbieden de verhuurbemiddelaars dubbele bemiddelingskosten te vragen.

Procedure
Houd uw verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels? Door invoering van deze wet kan de gemeente handhavend optreden bij misstanden.

Een melding doen over een misstand?

  • Beschrijf de situatie. 
  • Wilt u dat de gemeente daarna contact met u opneemt? Stuur dan uw gegevens mee. Dit is niet verplicht. 

Let op: huurt u een woning van een woningcorporatie? Dan kunt u de misstanden melden bij de klachtencommissie van de woningcorporatie.