Nieuwbouwplan Nijverheidsweg

Ongetwijfeld kent u het bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg. Een verouderd bedrijventerrein in de bebouwde kom van Woudenberg. Door de komst van de nieuwe wijk 'Het Groene Woud' is dit bedrijventerrein stap voor stap ingesloten door nieuwbouw. Omdat het mogelijk bleek een aantal bedrijven op de Nijverheidsweg te verplaatsen naar Woudenberg Oost (bedrijventerrein Parallelweg) ontstond er ruimte om op deze plek woningen te bouwen. Zo is de Nijverheidsweg een gebied geworden waar iedereen met plezier woont en leeft. Op deze pagina informeren wij u over enkele laatste ontwikkelingen binnen het gebied.

Lopende en geplande werkzaamheden

Binnen het project Nijverheidsweg ligt aan de Lindenlaan een locatie voor nieuwbouw van het kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente Woudenberg. De bouw hiervan is wat vertraagd. De start van de bouw is nu gepland voor het einde van 2022. Oplevering van het centrum vindt naar verwachting plaats in oktober 2023. Verder liggen er aan de Nijverheidsweg zelf nog enkele bouwkavels waar woningbouw is gestart of nog gaat starten.

Beide voorgaande ontwikkelingen maken dat voorlopig de bestrating van de Berkenlaan en het deel van de Nijverheidweg tot aan de Laan 1940-1945 niet definitief kan worden afgemaakt. Dit gebeurt als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond aan het einde van 2023. Dit geldt ook voor het speelterrein naast het kerkelijk centrum dat tijdelijk wordt ingericht als locatie voor parkeren voor de bouw en de opslag van spullen.

Overlast door werkzaamheden

Vanzelfsprekend doen wij er samen met de aannemer(s) alles aan om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In ieder geval informeren wij alle betrokken van te voren over werkzaamheden die tijdelijk overlast kunnen geven. Bijvoorbeeld omdat woningen tijdelijk minder goed te bereiken zijn en/of situaties met zwaar bouwverkeer tot onveilige situaties zouden kunnen leiden.

Die veiligheid is iets wat de gemeente samen met de bouwpartners en de directie van de Wartburgschool maximaal wil waarborgen. Naast het vanuit de aannemers goed, compleet en tijdig informeren over wat er precies gaat gebeuren, nemen we ook heel specifieke maatregelen op de routes en punten die gevaar kunnen opleveren. Te denken valt dan aan het plaatsen van borden, het begeleiden van overstekenende kinderen en waar nodig het aanbrengen van verkeersspiegels op onoverzichtelijke plaatsen. Vanzelfsprekend nemen ook de bouwpartners en de school hun eigen verantwoordelijkheid door ouders in te lichten en met medewerkers en onderaannemers duidelijke afspraken te maken.

Plan Nijverheidsweg eind 2023 gereed

In 2020 zijn we gestart met de eerste werkzaamheden in het plan Nijverheidsweg. Vanaf dat moment is er heel veel gebeurd en er gaat ook nog het nodige gebeuren. Maar eind 2023 is het dan zover: het oude bedrijventerrein is veranderd in een fraaie nieuwe woonwijk. Een woonwijk die naadloos aansluit op Het Groene Woud en waar het prettig wonen is voor verschillende doelgroepen. Een nieuw stukje Woudenberg waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.