Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jansen 13 januari

Goedemorgen, hartelijk welkom namens het gemeentebestuur van Woudenberg op deze eerste editie van de nieuwjaarsontmoeting. Wat fijn dat u met zo velen bent gekomen.

Ik wil u en uw naasten, mede namens de gemeenteraad, de wethouders, nieuwe kinderburgemeester Fedde – die mij zal assisteren bij het uitreiken van de Zilveren Spelden - en alle medewerkers van de gemeente Woudenberg, een heel gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar toewensen. Dat het komende jaar u mag brengen waar u op hoopt.

Ook dit jaar worden we ondersteund door de geweldige collega’s van Reinaerde die heerlijke warme drankjes verzorgen. En onze Oekraïense inwoners serveren vandaag voor u verrukkelijke zelfbereide Oekraïense hapjes.

En een warm welkom aan onze vrijwilligers van Stichting Oud Woudenberg. Zij stonden vanaf 10 uur al klaar om u rond te leiden door het monumentale deel van het gemeentehuis. Nog geen rondleiding gehad? Ik nodig u, na het officiële deel, van harte uit om dit alsnog te doen. Zij staan te trappelen om u mee te nemen in dit stukje rijke geschiedenis.

Vandaag een speciaal welkom aan Patrick Kolfschoten, winkeliersvereniging DES, Paul van Waveren, Henk Vreeswijk en Esther Louwen van Stichting Haantjesdag. Jullie ontvangen vandaag een Zilveren Speld.

Maar eerst; 2023 een jaar met veel mooie momenten, maar ook moeilijke. Wij realiseren ons dat veel van de mooie momenten niet mogelijk waren geweest zonder uw betrokkenheid. 

Neem de jaarwisseling, opnieuw hebben we met elkaar bewezen dat het anders kan. Ik ben iedereen, en in het bijzonder de organisatie van het tentfeest, ontzettend dankbaar hiervoor!

Maar we bevinden ons ook in roerige tijden. In 2023 kregen wij allemaal te maken met een forse stijging van de prijzen. Personeel vinden is vaak een lastige opgave en het vinden van een betaalbaar huis in ons dorp - zeker voor starters - allerminst een vanzelfsprekendheid. En voor ons als gemeente zijn de inkomsten en uitgaven op dit moment goed in balans, maar zijn er voor de komende jaren grote zorgen vanwege een terugval in middelen die wij vanuit het Rijk mogen verwachten.

Dit dwingt ons om met nog meer inspanning en creativiteit op koers te blijven. Maar niet alles wat we willen kan. We moeten scherp aan de wind varen.

Op wereldniveau werden we helaas ook in 2023 geconfronteerd met vreselijke gebeurtenissen. Neem de afschuwelijke aardbevingen in Turkije, Syrië en Marokko. De voortdurende oorlogssituatie in Oekraïne, die diepe sporen nalaat. Het conflict in Israël en Gaza met hartverscheurend leed aan beide zijden. Er zijn nog tal van andere gebeurtenissen en kwesties die het nieuws nauwelijks of niet halen en ook aangrijpend zijn en groot humanitair leed met zich meebrengen.

Het raakt en we zijn betrokken. Onze vluchtelingen uit Oekraïne zijn hier het levende voorbeeld hiervan. Woudenberg heeft een groot hart en liet dat ook in 2023 vol medemenselijkheid kloppen.

Mijn grote wens voor 2024 is dat wij onze Oekraïense inwoners mogen uitzwaaien. Want ik realiseer mij terdege dat we hen een veilige plek bieden, maar dat hun huis elders is.

Ik ben trots op de warmte die wij geven. Het is als een onzichtbare, maar voelbare energie die mensen met elkaar verbindt. De kracht om liefde en begrip te delen zonder beperkingen van afstand, taal of cultuur.

Wat ook verbindt is al het moois wat Woudenberg te bieden heeft. Tijdens Open Monumentendag stond veel van onze monumentale trots in de schijnwerpers en locaties zoals de Toren van Klein Geerestein, waren speciaal voor deze dag opengesteld. Wat hebben wij toch een prachtig dorp!

Als afsluiter - dit jaar geen uitgebreide terugblik, anders wordt het wel erg koud - geef ik u allen en onszelf mee, blijf met elkaar in gesprek met een open en warm hart! Dit vormt de ruggengraat van een gezonde en bloeiende samenleving. Het is de kracht die de banden versterkt en een gevoel van eenheid, begrip en empathie bevordert. Dit legt de basis voor het oplossen van geschillen en het overbruggen van verschillen.

Dat brengt ook een verantwoordelijkheid voor ons als overheid mee. Als lokaal bestuur moeten wij betrouwbaar, bekwaam en betrokken zijn. Het algemeen belang dienen brengt met zich mee dat wij het niet altijd iedereen naar de zin kunnen maken. Dat maakt onze plicht om navolgbaar te zijn en te doen wat wij zeggen extra van belang.

In 2024 bouwen we letterlijk en figuurlijk verder aan ons dorp en met hernieuwde energie kijken we vooruit naar wat het jaar ons brengt.

Ik wens u allen een voorspoedig 2024. In goede gezondheid, geluk en vooral veel mooie momenten met uw dierbaren. Ik kijk uit naar een jaar met een raad, college en ambtelijke organisatie die hard en vol passie werkt aan een (veer)krachtig Woudenberg. Samen met u, vrijwilligers, mantelzorgers, ouderen en jongeren.

Dan gaan we nu over tot het uitreiken van de Zilver Speld, toch wel het hoogtepunt van vandaag.

Mag ik allereerst Paul van Waveren, Henk Vreeswijk en Esther Louwen vragen om naar voren te komen.

Wat een eer om vandaag voor u te staan en uw jarenlange betekenisvolle inzet te erkennen. Het moment waarop we u als vertrekkende bestuursleden in het zonnetje zetten!

Meneer Van Waveren, beste Paul ik begin met u; het werk dat u deed, was als het fundament van een gebouw, misschien niet altijd op de voorgrond, maar absoluut van (financiële)meerwaarde. Hoewel… de rode cabrio is toch nauwelijks te missen. 

Zo werd gezegd; “Paul is als bestuurslid de zon op de achtergrond. Hij regelt zijn zaakjes en probeert bij elke overleg in de gemeente de zaken van Haantjesdag goed te vertegenwoordigen”. Voordat u in 2013 tot het bestuur van Stichting Haantjesdag toetrad reed u met uw rode cabrio al dienst tijdens de corso's.

In 2013 werd u Penningmeester. Naast het regelen van betalingen en het versturen van facturen, kon men altijd een beroep op u doen om bijvoorbeeld een helpende hand te bieden tijdens de kermis of de begeleiding van de hoogheden naar de evenementen in andere dorpen. En ja dat u het gezellig vond blijkt wel uit het feit dat het wel eens wat moeite kostte om u weer mee naar huis te krijgen.

Paul, vandaag nemen we afscheid van u als bestuurslid. U heeft veel tijd, energie en plezier geïnvesteerd in het vrijwilligerswerk en daarmee in Woudenberg. U bent, samen met de andere vrijwilligers binnen de stichting, de bouwer van bruggen en de verbindende schakel die evenementen in Woudenberg sterker maakt. Dank u wel!

Henk Vreeswijk, dan richt ik nu mijn woord tot u.

Toen u met uw gezin in het dorp kwam wonen werd u meteen door uw nichtje Yolanda Vernooij verplicht om bestuurslid van Stichting Haantjesdag te worden.

Samen met Bertus Brouwer regelde u alles rondom de kermis. U kent veel bewoners in de buurt, weet bij wie u water en stroom kunt regelen en u was kind aan huis bij Van Wolfswinkel.

Ook nam u steeds meer de achtergrondzaken op Haantjesdag voor uw rekening. Van afvalbakken, geluid tijdens de uitreiking ‘Haan van het Jaar’ tot de bloemen en een dienst als verkeersregelaar. Nergens draaide u uw hand voor om.  

Zo begreep ik ook dat uw zoon Bryan Vreeswijk vaak een helpende hand biedt. Samen zorgde u ervoor dat het dorp er weer spic en span uitzag na Haantjesdag. Letterlijk een mooi stukje werk!

U bent sinds 2011 bestuurslid van Haantjesdag en vandaag nemen we ook afscheid van u. Het is met grote waardering en een vleugje weemoed dat we stilstaan bij de grote bijdragen die u heeft geleverd tijdens uw bijzonder lange tijd als vrijwilliger. En hier zijn we u zeer dankbaar voor!

Mag ik Esther Louwen vragen om hier te komen staan. Vandaag staat ook u in het zonnetje en niet alleen voor wat u doet, maar ook voor wie u bent. En ook u zet een punt achter uw vrijwilligerscarrière voor Stichting Haantjesdag.

U bent, zo begreep ik, de moeder van onze Eierkoningin Danique Blaauwendraad die in seizoen 2015 - 2016 het dorp vertegenwoordigde. Gedurende het seizoen 2018 - 2019 werd u door Paul van Waveren gevraagd om als hoofd hofhouding voor Haantjesdag aan de slag te gaan. Dit greep u met beiden handen aan en u nam uw taak dan ook zeer serieus.

U regelde afspraken met kappers, bloemisten en de DA, zodat de dames er altijd stralend uitzagen. Veel van de begeleiding deed u zelf. U hield altijd uw ogen en oren open. En dit bleek maar weer toen u snel een nieuwe coupeuse vond toen de vorige stopte na Corona. De Stichting gaat ook u missen. We willen u niet alleen bedanken voor uw concrete bijdragen, maar ook voor de positieve energie, het enthousiasme en de inspiratie die u hebt gebracht. U bent een voorbeeld van betrokkenheid. Ook u hartelijk bedankt voor uw enorme inzet!

Als laatste wil ik Patrick Kolfschoten vragen om naar voren te komen. Dat vrijwilligers de bescheiden helden zijn die vaak achter de schermen werken, maar hun impact voelbaar is, dan denken veel mensen aan u.

Gedurende een periode van bijna 15 jaar heeft u zich met hart en ziel ingezet voor de Woudenbergse samenleving. Daarnaast was u ook ondernemer hier in het dorp, maar vanwege uw gezondheidsklachten heeft u moeten besluiten om uw bedrijf Jumbo waar u zo aan verknocht was te verkopen.

Al deze jaren was u lid van de winkeliersvereniging DES. Eerst als lid en in 2020 als voorzitter.

Uw positie bracht niet alleen verantwoordelijkheid met zich mee, maar ook de kans om een positieve en duurzame impact te realiseren. Als voorzitter heeft u hard gewerkt om een visie tot stand te brengen op de juiste type winkels en winkeliers dat Woudenberg nodig heeft.

U had altijd een goed oog voor de uitdagingen van de ondernemer om de hoek, die geen groot winkelbedrijf achter zich had.

Elke dag, elke week, en elke maand hebt u zich toegewijd aan het verbeteren van het dorp. En droeg u bij aan de levendigheid en de kracht van onze lokale gemeenschap, ook als sponsor van vele maatschappelijke activiteiten en dat verdient alle lof.

Mede door uw inzet werden de belangen van de winkeliers behartigd en gezorgd dat onze lokale economie bleef bloeien.

En ik kan u vertellen, hoewel u niet woonachtig bent in Woudenberg, u door de jaren heen wel een Woudenberger bent geworden. Een graag gezien persoon met hart voor zijn zaak en mensen. Uw vertrek wordt dan ook betreurd door de samenleving en ondernemers. U wordt gemist.

Ik wil, namens het college, mijn oprechte dankbaarheid uitspreken voor de tijd die u heeft besteed aan het ondersteunen van lokale ondernemers. Uw vrijwillige inspanningen brengen niet alleen de winkeliers samen, maar versterken ook de band tussen de ondernemers en de consumenten. En hier zijn wij u ontzettend dankbaar voor!