Aanvragen Energietoeslag 2022

Heeft u een laag inkomen? En heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? Neem dan contact op met De Kleine Schans. U kunt dan samen bekijken of u recht heeft een energietoeslag van € 1.300.
De toeslag is voor inwoners van de gemeente Woudenberg met een netto maandinkomen lager dan 120% van het sociaal minimum. Het gaat om de volgende bedragen, berekend op 120%:

Alleenstaande jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1322,18 
Alleenstaande boven de pensioengerechtigde leeftijd € 1470,80
Gehuwden of samenwonenden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1888,83
Gehuwden of samenwonenden boven de pensioengerechtigde leeftijd € 1992,43 

U kunt ook een aanvraagformulier voor de energietoeslag 2022 ophalen bij de balie van De Kleine Schans of aanvragen via info@dekleineschans.nl.