Anne Kuik tijdelijk wethouder in Woudenberg

Het CDA heeft in Anne Kuik, oud-Tweede Kamerlid, de geschikte opvolger gevonden om wethouder Boeve-de Kruif te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Mevrouw Kuik wordt tijdens een speciale raadvergadering, voorafgaand aan de commissievergadering, op dinsdag 14 mei voorgedragen. Als zij officieel wordt benoemd, dan neemt zij de taken vanaf dat moment over voor de duur van 16 weken.

Eerder had het college na overleg met de CDA-fractie besloten om het zwangerschapsverlof van wethouder Boeve-de Kruif met het huidige college op te vangen en de portefeuilles onderling te verdelen. Maar vanwege het vertrek van wethouder Van de Graaf afgelopen week is de CDA-fractie alsnog op zoek gegaan naar tijdelijke vervanging van wethouder Boeve-de Kruif. En het CDA heeft in mevrouw Kuik de geschikte tijdelijke opvolger gevonden.

Anne Kuik tijdelijk wethouder
Oud-Kamerlid Anne Kuik (CDA, wonend in Ermelo) is bereid om tijdens het zwangerschapsverlof de functie van wethouder waar te nemen. Zij was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 23 maart 2017 tot en met 5 december 2023. Voor die tijd was zij zeven jaar lid van de gemeenteraad van de gemeente Groningen. Mevrouw Kuik heeft een achtergrond in civiel recht en staats- en bestuursrecht.

“Ik vind het eervol om de komende maanden de gemeente Woudenberg te mogen ondersteunen. En ik neem dan ook dankbaar de taak op me om tijdelijk de rol van wethouder te vervullen. Zodat Daphne Boeve-de Kruif van haar zwangerschapsverlof kan genieten.”, aldus Anne Kuik.

Het college is verheugd om mevrouw Kuik te verwelkomen in onze mooie gemeente. “We vinden in haar een enthousiaste collega die de portefeuilles van de wethouder kundig zal waarnemen. Het college wenst wethouder Boeve-de Kruif alle geluk voor de komende maanden en kijkt uit naar haar terugkeer in september.”

Mevrouw Kuik vervangt wethouder Boeve-de Kruif voor een periode van 16 weken, waarna een verlenging van 16 weken mogelijk is. De verwachting is dat zij de portefeuilles waarneemt tot en met 3 september 2024.

Officiële benoeming
Tijdens de speciale raadsvergadering, voorafgaand aan de commissievergadering, op dinsdag 14 mei a.s. wordt Anne Kuik voorgedragen. Er wordt dan gestemd over haar voordracht. En bij een meerderheid van stemmen wordt zij officieel benoemend tot tijdelijk wethouder. De fractie CDA heeft eerder unaniem besloten om haar voor te dragen als tijdelijk wethouder.