Belastingadministratie bijgewerkt: Samenwerking met gemeente Veenendaal start op 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 voert de gemeente Veenendaal de taken op het gebied van belastingen/WOZ en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) uit voor de gemeente Woudenberg. Wethouders Anita Vlam (Woudenberg) en Marco Verloop (Veenendaal) bekrachtigden dit op maandag 14 december met een digitale ondertekening van de gemaakte afspraken.

Wethouder Anita Vlam: “Door samen te werken met de gemeente Veenendaal kunnen we onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk inrichten en zo beter voldoen aan eisen op het gebied van digitalisering en nieuwe wet- en regelgeving. Maar ook houden we de kosten beheersbaarder. Voor inwoners en ondernemers geldt dat zij met hun vragen over belastingen nog steeds terecht kunnen bij de gemeente Woudenberg. Wij blijven het eerste aanspreekpunt voor Woudenbergers.”

Belastingadministratie op orde

Om te zorgen voor een soepele overgang naar Veenendaal werd eind 2019 onderzocht of de gegevens die het team belastingen beheert actueel zijn. Het bleek dat er in de WOZ-administratie mutaties ontbraken en een deel van de Woudenbergse huishoudens en bedrijven een aantal jaar geen WOZ- aanslag had ontvangen. In 2020 heeft de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld om de belastingadministratie op orde te krijgen. Op dit moment worden de laatste achterstanden weggewerkt en lopende bezwaren afgerond. Daarmee is de belastingadministratie aan het einde van 2020 volledig bijgewerkt en geschikt voor de overgang naar de gemeente Veenendaal en kan de samenwerking vanaf 1 januari van start gaan.