Belastingadministratie volledig over naar Veenendaal

De overgang van de belastingadministratie van de gemeente Woudenberg naar de gemeente Veenendaal is volledig en binnen het beschikbare budget afgerond. Hiermee voldoet de gemeente Woudenberg beter aan de eisen op het gebied van digitalisering en wet- en regelgeving. Met de overgang naar Veenendaal is de eerdere samenwerking tussen Woudenberg en Scherpenzeel volledig afgerond.

Wethouder Anita Vlam van financiën: “Ik ben blij dat we samen met de gemeente Veenendaal gezorgd hebben voor een goede overgang van onze belastingadministratie en de samenwerking met Scherpenzeel is afgerond. Ook de Waarderingskamer speelde hierin een rol, zij houdt toezicht op de kwaliteit van de WOZ-taxaties. Met de overgang is achter de schermen een verbeterslag gemaakt in de kwaliteit van onze belastingadministratie. Voor inwoners en ondernemers geldt dat zij met hun vragen over belastingen terecht kunnen bij de gemeente Woudenberg. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor Woudenbergers”.

Onderzoek
De Rekenkamer onderzoekt de uitvoering van de belastingtaken in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel. Scherpenzeel is bereid om medewerking te verlenen aan het onderzoek. “De lessen die wij hieruit leren nemen we mee in de samenwerking met gemeente Veenendaal”, aldus Vlam.