Bijeenkomst jaarwisseling 6 juli 2022

In Woudenberg bouwen we met vertrouwen en werken we samen aan oplossingen. En daarom doen wij een beroep op u. Veiligheid is belangrijk. Ook voor het verloop van de jaarwisseling, deze moet voor iedereen veilig en prettig zijn. Geweldpleging, vernieling en overmatige overlast zijn daarbij onaanvaardbaar.

Hoe mooi zou het zijn als we dit jaar laten zien dat het anders kan. Dat een jaarwisseling in Woudenberg een feest is voor iedereen. Waar jong en oud van kan genieten en waar niemand zich onveilig hoeft te voelen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Daar hebben wij u hard bij nodig.

In gesprek met…..
Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst met inwoners, ondernemers en organisaties uit Woudenberg. Waarom u? U als inwoner kent Woudenberg als geen ander, weet wat er speelt en voelt aan wat wel en niet werkt! Uw bijdrage is van grote waarde voor ons.

Bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in groepjes uit elkaar om samen in gesprek te gaan over hoe wij het tij kunnen keren om te zorgen voor een veilige en gezellige jaarwisseling. Met de input uit deze gesprekken hopen wij gezamenlijk te komen tot een invulling van de jaarwisseling die voor iedereen feestelijk is.

Datum: woensdag 6 juli
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur / aanvang programma 19:30 uur
Locatie: De Camp | Bosrand 15-17 3931, AP Woudenberg
Aanmelden: stuur onder vermelding van uw naam een mail naar info@woudenberg.nl. Komt u met meerdere personen? Vermeld dan ook hun namen.

Programma
19:15 uur            Inloop                                                             
19:30 uur            Welkom door burgemeester Jansen       
19:35 uur            Informatie & kennisdelen                          
19:45 uur            Rondetafelgesprekken  
20:45 uur            Pauze
21:00 uur            Vervolg rondetafelgesprekken
22:00 uur            Terugblik & afsluiting

Hoe verder?
De informatie die wordt opgehaald tijdens de bijeenkomst gebruiken we voor de vervolgbijeenkomst in augustus. We gaan dan dieper in op de inhoud en concrete acties. Verder spelen we waar nodig in op overige vraagstukken en ontwikkelingen rondom de jaarwisseling.

Zie ik u daar?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@woudenberg.nl, onder vermelding van uw naam. Wilt u meerdere personen opgeven, dan ontvangen wij ook graag de namen van deze personen.

Meer informatie en vragen
Op onze website www.woudenberg.nl/jaarwisseling vindt u actuele informatie over de jaarwisseling. Kunt u niet aanwezig zijn, dan vindt u hier op een later moment ook een terugkoppeling van de bijeenkomst.