Cameratoezicht tijdens jaarwisseling

De afgelopen dagen zijn bij politie en gemeente signalen binnengekomen over mogelijke verstoringen van de openbare orde tijdens de jaarwisseling. Op basis van deze meldingen heeft burgemeester Jansen het besluit genomen om van 31 december 2022 t/m 1 januari 2023 camera’s te plaatsen op het Poortplein in Woudenberg. Hiermee willen politie en gemeente bijdragen aan een veilige en rustige jaarwisseling.

“In aanloop naar de jaarwisseling hebben wij onze inwoners opgeroepen om te melden wanneer zij signalen binnenkrijgen die kunnen wijzen op een verstoring van de openbare orde tijdens oud en nieuw. Ik stel het erg op prijs dat inwoners gehoor geven aan deze oproep en meldingen doorgeven. Ik moedig iedereen aan om dit te blijven doen. Het is ons doel om er dit jaar gezamenlijk een gezellige en veilige jaarwisseling van te maken”, aldus burgemeester Jansen.

Sneller actie en sneller opsporen
Door gebruik te maken van cameratoezicht kunnen politie en gemeente snel inspelen op eventuele overlast en incidenten en kunnen daders sneller opgespoord worden. Ook vraagt de gemeente aan omwonenden om de politie te bellen als ze dingen zien die niet door de beugel kunnen of als zij overlast ervaren.

Meer informatie over de jaarwisseling
Meer informatie over de jaarwisseling in Woudenberg is te vinden op www.woudenberg.nl/jaarwisseling.