Coalitieakkoord getekend

Coalitiepartners SGP, PvdA/GroenLinks en CDA zijn eruit. Vandaag tijdens een persbijeenkomst in de Raadzaal van het gemeentehuis werd het coalitieakkoord gepresenteerd, getekend en symbolisch overhandigd aan burgemeester Jansen. De partijen hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord. Op donderdag 19 mei vindt tijdens de gemeenteraad het debat plaats over het coalitieakkoord en worden de nieuwe wethouders en een aantal nieuwe raadsleden geïnstalleerd.  

Met het coalitieakkoord ‘Bouwen met vertrouwen’ willen de coalitiepartners werken aan   verschillende thema’s. Er wordt aandacht besteed aan participatie, betaalbaar en veilig wonen, mobiliteit, duurzaam leven, samen (gezond) leven, ruimte voor ondernemen en de financiën. Waarbij het belangrijk is dat iedereen mee kan doen, zowel fysiek als sociaal.
“De samenstelling van deze coalitie heeft de goede energie en een ambitie die tijdens de onderhandelingen al zichtbaar was. Dit is hard nodig om de komende vier jaar met grote en kleine vraagstukken voor Woudenberg aan de slag te gaan”. , Aldus de fractievoorzitters.

Ondertekening
Gerben Heldoorn namens SGP, Henk van de Wetering namens PvdA/GroenLinks en Michel Hardeman namens CDA hebben het coalitieakkoord getekend. Vervolgens is het akkoord symbolisch overhandigd aan burgemeester Jansen. Een mooi en ambitievol akkoord waarin de partijen elkaar gevonden hebben. Hiermee breekt er een nieuwe regeerperiode aan met nieuwe kansen voor Woudenberg voor de komende jaren. 

Een korte terugblik
Na de formatiebesprekingen half maart, waarbij informateur Dirk van der Borg de gesprekken met alle politieke partijen over een nieuw te vormen gemeentebestuur heeft geleid, is er een rapport met zijn bevindingen gepresenteerd. In dit rapport is een mogelijke samenwerking gepresenteerd tussen SGP, PvdA/GroenLinks en CDA. Begin april zijn de onderhandelingen over een coalitieakkoord en de vorming van een nieuw college gestart. De gesprekken verliepen plezierig en de afgelopen periode is het coalitieakkoord geschreven. Een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is en blijft om samen verder te bouwen aan het mooie Woudenberg. 

 Raadsvergadering
In de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2022 vindt het debat plaats over het coalitieakkoord. Na instemming van de raad worden de nieuwe wethouders; Henk-Jan Molenaar (SGP), Moniek van de Graaf (PvdA/GroenLinks) en Daphne de Kruif (CDA) officieel geïnstalleerd. Daarnaast worden er ook een aantal nieuwe raadsleden geïnstalleerd.