Coronasteun voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties zijn erg belangrijk voor ons dorp. En helemaal in deze tijd zijn de activiteiten die zij organiseren onmisbaar omdat ze bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Woudenberg. Zowel op het gebied van ontspanning als de sociale binding en het tegengaan van eenzaamheid. Vrijwilligersorganisaties die aantoonbaar minder inkomsten hebben door de maatregelen en hierdoor geen activiteiten meer kunnen organiseren en in de financiële problemen komen, kunnen een aanvraag doen voor financiële steun.

Aanvragen financiële steun
Deze steun is een tegemoetkoming van de gemeente voor kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen. Vrijwilligersorganisaties kunnen steun aanvragen en om in aanmerking te komen hiervoor dienen zij aan een aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier (pdf, 190 KB).

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 maart 2021 ingediend worden per mail info@woudenberg.nl of per post:

Gemeente Woudenberg
t.a.v. Compensatie Coronaregeling vrijwilligersorganisaties
Postbus 16, 3930 EA Woudenberg

Vervolgens worden de aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld. Op basis hiervan wordt er een beschikking toegestuurd waarin staat of de aanvraag wel of niet is goedgekeurd. Het streven is om alle aanvragen uiterlijk voor 15 april 2021 af te handelen.

Samen sterk
Met elkaar willen we de vrijwilligersorganisaties overeind houden en kijken we uit naar het moment dat ook zij weer open mogen. Samen nu de schouders eronder om straks weer met elkaar te kunnen leven.

Vragen?
U kunt contact opnemen via ons algemene telefoonnummer: 14 033.