Denk mee over de woontoekomst van Woudenberg!

De woningmarkt is krap in Nederland: het is voor veel inwoners moeilijk om een betaalbare en passende woning te vinden. Ook in Woudenberg.

Woudenberg wil een vitale, aantrekkelijke en leefbare woongemeente zijn en blijven. Er moeten voldoende en betaalbare woningen worden gebouwd voor jong en oud, voor de kleinere en grotere portemonnee, voor kopers en huurders. Kortom: voor iedereen een Vitaal Woudenberg!

Gemeente Woudenberg gaat daarom een Woonvisie opstellen. Deze Woonvisie is de basis van het beleid dat wij de komende jaren rondom woningbouw gaan uitvoeren. In de Woonvisie staat de vraag centraal: welke mix van soorten woningen gaan we de komende jaren bouwen zodat iedere Woudenberger prettig en betaalbaar kan (blijven) wonen in ons dorp?

Het opstellen van de Woonvisie kan de gemeente Woudenberg niet alleen. Wij hebben uw inbreng hierbij hard nodig: want wonen is van ons allemaal! Woudenbergse inwoners en professionals weten het best wat nodig is in Woudenberg. Daarom nodigen wij alle Woudenbergers van harte uit om met ons mee te denken.

Samen maken wij Woudenberg aantrekkelijker, veelzijdiger en vooral geschikt voor alle doelgroepen!

U kunt op twee manier meedenken over de Woonvisie:

  • Live: kom naar de bijeenkomst op maandag 24 april (voor inwoners) of dinsdag 25 april (voor professionals)
  • Digitaal: deel hier online uw ideeën

Live bijeenkomst
De live bijeenkomst bestaat uit twee delen.

  • Eerst vertellen we u kort wat er uit het woonbehoefteonderzoek voor Woudenberg komt. Dat onderzoek is vorig jaar door adviesbureau KAW uitgevoerd en is de onderlegger voor de Woonvisie. Denk aan: hoeveel woningen zijn er nodig, wat voor typen, voor welke doelgroepen?
  • Daarna gaan we samen met u nadenken over wat belangrijk is voor in de Woonvisie. Dat doen we door een aantal thema’s aan u voor te leggen. Denk bijvoorbeeld aan: Waar ziet u kansen voor woningbouw? Welke soorten woningen moeten worden gebouwd? Welke bestaande woningen moeten worden aangepast (door bijvoorbeeld te isoleren)?

Wanneer: Maandag 24 april (inwoners) en dinsdag 25 april  (professionals)

Tijd: 19:30 – 21:00 uur

Waar: Hotel Schimmel 1885 | Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg

Let op: maandag is voor inwoners!
Let op: dinsdag is voor professionals!

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@woudenberg.nl. Vergeet hierbij niet te vermelden of u zich aanmeldt voor de inwonersbijeenkomst of de bijeenkomst voor professionals.