Digitale inspraak op de Regionale Energie Strategie van de Regio Amersfoort

De Regio Amersfoort (waar Woudenberg ook bij hoort) wil in 2030 0,5 TWH aan duurzame energie opwekken in de regio. Dit staat in de concept Regionale Energiestrategie (RES). Eind mei nemen de gemeenteraden, provinciale staten en het dagelijks bestuur van het waterschap een besluit over de Regionale Energie Strategie. Voor het zover is, willen we graag iedereen de mogelijkheid geven om een reactie te geven op de Regionale Energie Strategie. Via digitale inspraak is het vanaf nu mogelijk uw zorgen, kansen of aandachtspunten te delen. Dit kan van 1 tot en met 30 april. 

Meer informatie over het concept RES en de mogelijkheid om uw reactie te geven vindt u op de website van RES regio Amersfoort.