Digitalisering gemeentenieuws

De informatiepagina van de gemeente Woudenberg in De Woudenberger en Let op Woudenberg wordt gedigitaliseerd. Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht en is een bekendmaking van bijvoorbeeld een vergunning of bestemmingsplan alleen nog rechtsgeldig als deze digitaal gepubliceerd wordt. Publiceren in de krant is niet meer nodig. De gemeente Woudenberg moet de komende jaren bezuinigen om het huishoudboekje weer op orde te brengen. Daarom ging de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting 2019 akkoord met het voorstel van het college om te bezuinigen op de informatiepagina in de krant. Natuurlijk denken we ook aan onze inwoners die minder digitaal vaardig zijn. De bekendmakingen blijven daarom op papier beschikbaar voor deze doelgroep. Zij kunnen daarvoor terecht bij de balie van het gemeentehuis.