Duncan Ruseler nieuwe gemeentesecretaris Woudenberg

Het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg heeft ingestemd met het aanstellen van Duncan Ruseler als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. Het college neemt daarmee het advies van de selectiecommissie en de ondernemingsraad over. Hij volgt per 1 maart 2022 Boudewijn Marinussen op. 

Duncan Ruseler is op dit moment wethouder bij de gemeente Schiedam met in zijn portefeuille Financiën, Werk en Inkomen, Cultuur en Dienstverlening en ICT. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij de gemeenten Haarlem en Den Helder.

Duncan kijkt er naar uit om in Woudenberg aan de slag te gaan: “Ik wil mij samen met de organisatie inzetten om het beste te doen voor Woudenberg en de vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen op te pakken. Tegelijkertijd wil ik de medewerkers de ruimte en het vertrouwen geven op hun manier invulling te geven aan hun werk. Zij zijn tenslotte de experts. Ik zie daarbij voor mezelf een verbindende rol en wil hen inspireren, ondersteunen en aanmoedigen.”

Wethouder Pieter de Kruif, voorzitter van de selectiecommissie:  “Met Duncan Ruseler kiezen we voor een verbinder. Wij zijn er van overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten en persoonlijkheid de medewerkers op een inspirerende manier meeneemt in de verdere ontwikkeling  van de organisatie om zo de uitdagingen waar Woudenberg voor staat aan te gaan en voorbereid te zijn op de toekomst. Wij heten Duncan van harte welkom in Woudenberg.”