Financiën Woudenberg op orde; toekomst blijft onzeker

Gemeente Woudenberg lijkt er op dit moment financieel goed voor te staan. Dit komt door een verwacht overschot van € 939.000 over het jaar 2023. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door opnieuw extra geld vanuit het Rijk voor de opvang Oekraïne, door ondernemers die (vrijwel) belangeloos locaties ter beschikking stellen en de manier waarop de gemeente de opvang organiseert. Bij de vaststelling van de jaarrekening doet het college aan de gemeenteraad een voorstel voor een bestemming van het dan definitieve overschot.

Hoge uitgaven en kosten
Naast de hoge inkomsten heeft de gemeente ook te maken met hoge uitgaven door de inflatie. Daarnaast kent de arbeidsmarkt op dit moment veel uitdagingen. Dit maakt het lastig om vacatures in te vullen en zorgt voor hoge kosten voor het inhuren van personeel.

Wethouder Molenaar: “De eerste berekeningen laten zien dat we voornamelijk door de extra middelen vanuit het Rijk voor de opvang Oekraïne een overschot verwachten. Dit is incidenteel geld, wat ook meteen duidelijk maakt dat dit van tijdelijk aard is. We moeten realistisch zijn, want zonder dit voordelig resultaat zou het bedrag op de normale bedrijfsvoering nadelig zijn. De komende jaren blijven financieel onzeker. Het ziet er nog steeds naar uit dat de inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2026 sterk dalen.”  

Wat is een financiële voorjaarsrapportage?
Een financiële voorjaarsrapportage is een document dat halverwege het jaar laat zien hoe de gemeente er op dit moment voor staat qua inkomsten en uitgaven. Of alles volgens plan verloopt en of er afwijkingen zijn.

Hoe verder?
De jaarrekening wordt op 6 juni a.s. zowel beeldvormend als oordeelsvormend in de raadscommissievergadering besproken. De gemeenteraad neemt vervolgens op 29 juni een besluit. De vergaderstukken zijn te vinden op: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/06-juni/19:30