Gemeente organiseerde succesvol werkatelier armoede

Afgelopen donderdag organiseerde de gemeente een werkatelier armoede. Onder het motto ‘samen voor bestaanszekerheid’ is er met elkaar van gedachten gewisseld over het armoedebeleid. En nam ervaringsdeskundige Farley de aanwezigen mee in zijn verhaal over schulden. Dit was een initiatief vanuit de Algemene Ledenvergadering Coöperatie De Kleine Schans.

Er is weinig discussie voor nodig. Het bestrijden en voorkomen van (energie)armoede staat hoog op de agenda van de gemeente. Tegelijkertijd is armoedebestrijding uitdagend; doelgroepen zijn lastig te bereiken. Een deel weet niet waar ze recht op hebben. En daarnaast speelt de inflatie en de gestegen gas- en energieprijzen en grote rol. Om het nog maar niet te hebben over een druk die bestaat bij een groep inwoners over betaalbaarheid, bestaanszekerheid en daarmee hun financiële gezondheid.

“We willen als gemeente in contact blijven met verenigingen en instanties. Zij kunnen helpen, want zij kennen de doelgroep het beste. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, maar we kunnen dit niet alleen. We moeten kritisch blijven met elkaar. Voortdurend vragen stellen. Doen we de juiste dingen voor inwoners? Is het duidelijk? Waar is de informatie te vinden? En waar kunnen we vernieuwen in onze aanpak? Vragen die tijdens het werkatelier aan bod zijn gekomen. En waar we samen met inwoners en andere belanghebbenden een antwoord op willen hebben”. aldus wethouder Moniek van de Graaf.

Iedereen doet ertoe
Kinderen en ouders die in armoede leven moeten het gevoel krijgen dat ze ertoe doen. Ze moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen bij het terugdringen van schulden of dat er een regeling is om een laptop te kunnen betalen voor hun schoolgaande kind(eren). En zo zijn er nog meer regelingen om inwoners met een laag inkomen te helpen.

Arm in arm tegen armoede
Met bijeenkomsten zoals het werkatelier hoopt de gemeente dat er resultaten bereikt worden. Resultaten om mensen beter te ondersteunen en om schulden vroegtijdig te helpen voorkomen of op te lossen. Verhalen van ervaringsdeskundigen spreken tot de verbeelding. Zo was het verhaal van ervaringsdeskundige Farley verhelderend en tegelijk confronterend. Hij deelde tijdens het werkatelier zijn ervaring met schulden en het weglopen ervan. Aan de eerste hand nam hij de aanwezigen mee met de reis door schuldenland. Dit bevestigde dat we ons moeten blijven verdiepen in wat onze inwoners nodig hebben en openstaan voor nieuwe ideeën. Arm in Arm tegen armoede.

Gebruik waar je recht op hebt!
De eerste verkenning voor wat er verder moet gebeuren om ondersteuning, informatievoorziening en participatie te verbeteren zijn gedaan. Dit zijn nog denkrichtingen die zijn voortgekomen uit het werkatelier Armoede met (ervarings)deskundigen. “Het biedt ons wel inhoud waar we verder mee moeten. Want het is jammer als mensen geen gebruik maken van regelingen waar ze recht op hebben”, vindt Van de Graaf. Door onwetendheid, een gebrek aan overzicht of omdat de aanvraag te ingewikkeld is, blijft non-gebruik helaas bestaan, aldus de wethouder.

Meer informatie?
Op de webpagina werk en inkomen van De Kleine Schans is alle informatie bijeengebracht. Er kan ook worden gebeld naar De Kleine Schans via 085-06 697 00 of vragen worden gesteld aan de balie, adres Dorpstraat 38, 3931 EH, Woudenberg.