Gemeente vernieuwt evenementenbeleid

Het evenementenbeleid van de gemeente is inmiddels 10 jaar oud. Dit betekent; tijd voor vernieuwing! Uw ideeën nemen we graag mee bij het opzetten van het evenementenbeleid. Hoe beleeft u de evenementen in Woudenberg? Vul de enquête in: https://nl.surveymonkey.com/r/9QCKL2C

Evenementenbeleid
In het evenementenbeleid staan regels en richtlijnen voor organisatoren. De gemeente zoekt hierin een balans tussen leefbaarheid, veiligheid en levendigheid in het dorp. Hierin spelen verschillende belangen een rol die we zo goed mogelijk in kaart willen brengen. De mening van u als inwoner is heel belangrijk, deze wordt verwerkt in het evenementenbeleid.