Gemeente Woudenberg en de DES nemen rapport Visie op de Retail in ontvangst

Een toekomstbestendig centrum
Verschillende Woudenbergse partijen hebben mooie plannen om het centrum opnieuw een impuls te geven en leegstand aan te pakken. Het is belangrijk dat deze ideeën uiteindelijk op de juiste manier bij elkaar komen en haalbaar gemaakt worden. Het rapport Visie op de Retail brengt de situatie van de detailhandel in kaart om uiteindelijk te komen tot een aantrekkelijk, toekomstbestendig en toegankelijk Dorpshart. Het beschrijft o.a. welke kansen er liggen voor Woudenberg en het gaat helpen om besluiten te nemen over de nieuwbouwplannen. Ook ondersteunt het winkeliers en eigenaren bij het vinden van nieuwe ondernemers.

“Wij zijn blij dat er nu een rapport ligt met een onafhankelijk advies dat duidelijkheid biedt en actiepunten beschrijft waarmee wij als gemeente samen met DES, horeca en vastgoedondernemers verder kunnen. De retailsector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke functie voor het dorp. Nu staan er bevindingen en aanbevelingen op papier die straks helpen bij het maken van keuzes. En zo werken we met elkaar stap voor stap naar een vitaal dorpshart”, aldus wethouder Anita Vlam.

“De winkeliers zijn blij dat de Visie op de Retail gereed is en dat alle partijen nu duidelijk weten wat gewenst is in Woudenberg. Nu kunnen we met elkaar de schouders eronder zetten om toe te werken naar een goed en leefbaar dorpshart. Laten we snel met de vastgoedeigenaren, de winkeliers en de gemeente de stappen zetten in de juiste richting. Op naar de toekomst; een mooi en bedrijvig dorpshart voor alle inwoners en bezoekers van buitenaf.”, aldus Patrick Kolfschoten, voorzitter DES.

Hoe verder?
Met dit rapport op zak gaan de gemeente en DES in overleg met elkaar uitvoering geven aan de aanbevelingen. Op korte termijn biedt wethouder Anita Vlam de gemeenteraad een voorstel aan. Hoe dit er precies uitziet wordt de komende weken verder uitgewerkt. Vanaf vrijdag 19 november a.s. is het rapport Visie op de Retail openbaar en te vinden op: www.woudenberg.nl/vitaaldorpshart

Vitaal dorpshart Woudenberg
Een vitaal dorpshart voor Woudenberg creëren dat alle ingrediënten bevat om passend evenwicht tussen ruimte voor ondernemerschap, goed wonen, zorg, winkelen, recreëren en cultuur te vinden. Voor Woudenberg geldt dat we de kracht benutten van een compact, aantrekkelijk, toekomstbestendig en vitaal dorpshart. Een dorp waarin winkels, dienst- en zorgverlening, horeca, kunst/cultuur en groen zijn verweven. Met ruimte voor ontmoeting en onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten.