Terugwinnaars succesvol: 88 procent van het pmd goed gescheiden

‘Een echte Terugwinnaar maakt van afval weer grondstof.' Dat is de kern van de campagne #Terugwinnaars, waar de gemeente Woudenberg in juni 2020 samen met ROVA mee is begonnen. De aanpak is succesvol te noemen: ruim 88 procent van de gecontroleerde pmd-containers bevat nu goed gescheiden pmd en daarmee waardevolle grondstof voor nieuwe producten.

Wethouder Pieter de Kruif: “De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hier hebben de inwoners goed gehoor aan gegeven. Met 88 procent goed gescheiden pmd zijn de inwoners van Woudenberg echte Terugwinnaars.”

Op 1 juni 2020 begon de gemeente samen met ROVA aan een gerichte campagne. Onder de noemer Terugwinnaars werden inwoners geïnformeerd over het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hierbij was speciale aandacht voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Naast communicatie om inwoners te motiveren hun afval zo goed mogelijk te scheiden, zijn ludieke acties gehouden zoals het afvalscheidingsspel op de markt in Woudenberg.

Tijdens verschillende inzamelroutes van pmd zijn zogenoemde voorlopers van ROVA meegegaan. Deze voorlopers controleerden de inhoud van de pmd-containers. In Woudenberg troffen de voorlopers veel etensresten, harde kunststoffen en textiel aan. Verpakkingen met (veel) etensresten horen niet in het pmd omdat ze de container en de vracht versmeren. De vervuilde containers werden niet geleegd, maar voorzien van een kaart waarop stond welke vervuiling in de container zat. Inwoners kregen vervolgens de kans de vervuiling eruit te halen, waarna ROVA alsnog langskwam om de container te legen.

Wethouder De Kruif is heel enthousiast over het resultaat: “Voordat we begonnen met Terugwinnaars, waren in de controlegebieden gemiddeld 36 procent van de pmd-containers vervuild. Tijdens de laatste inzamelronde was dit nog maar 12 procent. Een verbetering van 24 procent! Dat is goed nieuws, want goed gescheiden pmd is de grondstof voor nieuwe producten.”

Een vervuilde vracht pmd kan niet worden gerecycled, maar moet worden verbrand als restafval. Dat is zonde, want hiermee gaan niet alleen waardevolle grondstoffen verloren, het kost de gemeente ook geld. Voor het verbranden van restafval moet namelijk worden betaald.

“Ik ben trots op alle Terugwinnaars in Woudenberg. Maar ondanks de goede resultaten moeten we alert blijven op de kwaliteit van ons afval en goed blijven scheiden. Zo kunnen we ook die laatste 12 procent verbeteren,” sluit wethouder De Kruif af.