Gemeente Woudenberg inventariseert mogelijkheid crisisnoodopvang

Gemeente Woudenberg inventariseert de mogelijkheid voor crisisnoodopvang. Ondanks dat onze gemeenschap al veel Oekraïense vluchtelingen opvangt en de gemeentelijke organisatie daar ook veel inspanning op verricht, is de situatie in Ter Apel inmiddels schrijnend. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft gemeenten opgeroepen om gezamenlijk 450 plekken beschikbaar te stellen en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden. Daarom heeft de gemeente een verkennend gesprek met stichting ABC, de eigenaar van sporthal De Camp, aldus burgmeester Jansen.  

Burgemeester Jansen heeft op 6 september jl. tijdens de commissievergadering antwoord gegeven op vragen van raadslid Bosman van de ChristenUnie (CU) over de opvang van asielzoekers. Vanwege de situatie in Ter Apel, is aan de veiligheidsregio’s gevraagd om crisisnoodopvang plaatsen ter beschikking te stellen. Ook de VRU heeft het verzoek gekregen om 450 plaatsen te organiseren.

Situatie Ter Apel schrijnend
Op dit moment zijn er in Veenendaal en Wijk bij Duurstede zo’n 250 plekken beschikbaar en hebben andere gemeenten binnen onze Veiligheidsregio al eerder crisisnoodopvang aangeboden. Het college van Woudenberg ervaart de situatie in Ter Apel als schrijnend, asielzoekers moeten bij onvoldoende opvangplaatsen onder erbarmelijke omstandigheden buiten in de open lucht slapen. De naderende herfst en winter maken de kwestie nog urgenter dan het al was. Dit staat los van de problematiek in de asielketen die onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt.

Verkennend gesprek sportlocatie De Camp
De gemeente Woudenberg heeft langere tijd de vraag om crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers te realiseren onbeantwoord gelaten. Onze gemeenschap vangt immers veel Oekraïense vluchtelingen op en de gemeentelijke organisatie levert hierin een grote inspanning. De nood is hoog en andere gemeenten hebben eerder al aan de oproep voldaan. Daarom heeft de gemeente binnenkort een verkennend gesprek met stichting ABC, de eigenaar van sporthal De Camp, om de mogelijkheden voor crisisnoodopvang te bespreken. Het is de bedoeling om een beperkt deel van De Camp in te zetten voor de opvang, zodat er grotendeels nog wel kan worden gesport.

Beschikbare locaties
Er is naar aanleiding van de Oekraïnecrisis eerder gekeken naar mogelijke locaties voor crisisnoodopvang. Buiten de sporthal lijken er op dit moment geen locaties beschikbaar. Natuurlijk staat het gemeentebestuur open voor suggesties, maar we bereiden ons voor als de vraag van de VRU gericht aan ons wordt gesteld. De burgemeester heeft aangegeven dat zij de gemeenteraad op de hoogte houdt van de uitkomst van de gesprekken en dat de gemeente inwoners informeert indien er verdere stappen worden genomen.