Gemeente Woudenberg presenteert sluitende begroting met tweede herstelplan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg biedt de gemeenteraad op 7 december a.s. een tweede herstelplan met een sluitende begroting aan. Door de forse bezuinigingsopgave die is beschreven in het herstelplan, met als uitgangspunt ‘snoeien, niet uitroeien’, is het gelukt om de begroting voor 2022 en verder sluitend te krijgen. Een hele opgave die voor veel veranderingen en pijn zorgt, maar de financiële positie van de gemeente wel weer in balans brengt. Tegelijk is de gemeente afhankelijk van de hoogte van de algemene uitkering van het Rijk. En zet zij in de begroting sterk in op het noodzakelijk en binnen de mogelijkheden aanvullen van de reserves.

Snoeien, niet uitroeien
De gemeente kan alleen financieel gezond worden door hard in te grijpen en dit betekent dat er zware en moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Met als uitgangspunt ‘snoeien, niet uitroeien’ worden er in het tweede herstelplan bezuinigingen voorgesteld op budgetten voor veiligheid, leefomgeving & ruimte en wonen.

“Met het tweede herstelplan laten we als gemeente zien dat we in staat zijn geweest om ingrijpende stappen te zetten om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Hierdoor kan een sluitende begroting aan de gemeenteraad en de Provincie worden aangeboden. En deze is ook nodig om onder het preventief financieel toezicht van de Provincie uit te komen. Een onzekere factor is de herijking van het gemeentefonds die naar verwachting in 2023 wordt ingevoerd. Daarom is het ook belangrijk dat we onze reserves versterken om zo meer vet op de botten te krijgen om schommelingen in de rijksbijdrage en herijking op te kunnen vangen”, aldus wethouder financiën Anita Vlam.

Waarom een tweede herstelplan?
Een herstelplan is nodig om de begroting sluitend te krijgen en onder preventief financieel toezicht van de Provincie uit te komen. Het eerste herstelplan was nog niet concreet genoeg. Er kon op basis van de informatie en de cijfers die er toen waren namelijk geen sluitende begroting gepresenteerd worden. Het tweede herstelplan bevat duidelijke herstelmaatregelen die ervoor zorgen dat de begroting wel sluitend is en de reserves op orde komen. Een begroting die sluitend is betekent dat de uitgaven en de inkomsten in balans zijn, waardoor de gemeentelijke financiën houdbaar blijven voor de toekomst.

Hoe nu verder?
Het tweede herstelplan wordt op 7 december a.s. tijdens een openbare commissievergadering besproken. De gemeenteraad neemt vervolgens in de raadsvergadering van 23 december a.s. een besluit. Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen wordt bekeken of de komende vergaderingen fysiek of digitaal zijn. Via de website en op social media wordt dit op tijd bekend gemaakt. De vergaderstukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl.