Gemeente Woudenberg zet zich in voor helder taalgebruik

Wethouder Marleen Treep ondertekende op maandag 14 december 2020 namens de gemeente Woudenberg de landelijke ‘Direct Duidelijk deal’. De gemeente spreekt hiermee af dat medewerkers duidelijke(re) taal gebruiken in al hun communicatie met inwoners, ondernemers en organisatie. De gemeente  zet de komende tijd stappen om dit voor elkaar te krijgen. De laatste jaren werd hier al op ingezet. Bijvoorbeeld door de website te vernieuwen en toegankelijker te maken. Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Marleen geeft aan: "Ik vind het heel belangrijk in begrijpelijke taal de informatie naar de inwoners te brengen. Een goed contact tussen de gemeente en de inwoners begint met duidelijke communicatie met elkaar. Daar gaan we het komend jaar verdere stappen in zetten. Zo gaat de gemeente medewerkers opleiden en gaan we de standaardbrieven onder de loep nemen. Het mooie van dit partnerschap is dat we nu ook mee kunnen doen in de regeling die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgesteld waarin we allerlei tools en online trainingen kunnen volgen. Ik zie dit dan ook als een mooie stap door aan te haken bij dit bestaande initiatief."

Wat is direct duidelijk communiceren?

Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Met behulp van schrijftips, een checklist, trainingen en goede voorbeelden uit de praktijk kan iedereen zijn communicatie verbeteren.

Waarom moet de overheid direct duidelijk communiceren?

Om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Zo weet iedereen wat zijn rechten en plichten zijn. Bovendien zorgt duidelijke communicatie ervoor dat mensen vertrouwen hebben in de overheid en dat overheidsorganisaties minder tijd en geld hoeven te besteden aan het beantwoorden van vragen die onduidelijke communicatie oproept.

Campagne Direct Duidelijk

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Op de campagnewebsite staan tips en voorbeelden en er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan. 

Het doel van de campagne is dat zoveel mogelijk organisaties de deal ondertekenen, zodat de hele overheid duidelijker gaat communiceren. Organisaties kunnen zich aanmelden via www.directduidelijk.nl. De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.