Gemeentesecretaris Simone van der Marck kondigt vertrek aan

Gemeentesecretaris Simone van der Marck vertrekt eind april bij gemeente Woudenberg. Per 1 mei 2021 start zij als directeur domein sociaal bij Meerinzicht. Van der Marck werkt 21 jaar bij gemeente Woudenberg en is sinds 2009 algemeen directeur en eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

“Sinds 2000 werk ik met veel voldoening en plezier voor gemeente Woudenberg. Eerst als teamleider maatschappelijke zaken en sectorhoofd samenleving. De laatste twaalf jaar als gemeentesecretaris”, vertelt Van der Marck. “Voor mij is nu de tijd gekomen om een volgende stap in mijn loopbaan te maken. Maar ik neem met pijn in mijn hart afscheid van Woudenberg”, schrijft ze in een persoonlijke brief aan de medewerkers van gemeente Woudenberg.

Van der Marck gaat vanaf mei bij Meerinzicht aan de slag als directeur domein sociaal. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De drie gemeenten werken onder andere samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. De gemeentesecretaris kondigt haar vertrek nu al aan om de gemeente de tijd te geven een goede opvolger te vinden.

Burgemeester Titia Cnossen bedankt de gemeentesecretaris voor haar grote betrokkenheid en loyaliteit. “Simone van der Marck is een belangrijke schakel tussen bestuur en organisatie. Ze heeft zich al die 21 jaren sterk ingezet voor de gemeente, voor de medewerkers en voor de Woudenbergse samenleving. Ik feliciteer haar van harte met haar nieuwe functie bij Meerinzicht en wens haar daar veel succes en plezier.”