Help mee om uw pmd kliko ‘schoon’ te houden!

Help mee door uw pmd goed te scheiden!

Gebruik de huis-aan-huis pmd-container alleen voor plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Want door geen afval of andere grondstoffen (zoals bijvoorbeeld papier of gft) in de pmd container te gooien, zamelen we goed gescheiden pmd in. Dat is belangrijk, want zo zorgen we er samen voor dat grondstoffen verwerkt kunnen worden tot basismateriaal voor nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan bankjes in het park, emmers en fleecetruien. Door goed te scheiden dragen we met elkaar bij aan een  schonere wereld. En door goed te recyclen voorkomen we uitputting van belangrijke grondstoffen, denk bijvoorbeeld aan olie die we nodig hebben om plastic te maken.

Met deze boodschap wil de gemeente Woudenberg samen met inwoners het pmd goed scheiden. De gemeente is onlangs via onder andere social media gestart met communiceren over het scheiden van pmd en hoe inwoners dit het beste kunnen doen. De komende maanden blijft zij dit doen. Aanvullend daarop gaat ROVA vanaf de maand mei, in opdracht van de gemeente, op verschillende momenten en plekken in het dorp de inhoud van de pmd containers beoordelen.

ROVA laat vervuilde pmd-containers staan
Om de inhoud van de containers te controleren, loopt er een zogenaamde ‘voorloper’ van ROVA mee tijdens de inzamelroute. Deze voorloper loopt letterlijk voor de vrachtwagen uit en bekijkt steekproefsgewijs de inhoud van de aangeboden containers. Blijkt tijdens de controle dat een container onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. De container wordt voorzien van een hangkaart. Op deze kaart staat feedback over wat er in de container is aangetroffen en waarom deze dus niet is geleegd. Op de hangkaart staat ook aangegeven op welk moment de container opnieuw aan de straat kan worden gezet.

Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?
Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen, neemt de gemeente Woudenberg een volgende stap om samen met inwoners het pmd goed te scheiden. Nog regelmatig belanden andere grondstoffen en afval tussen het ingezamelde pmd. Door deze vervuiling kan het pmd niet goed gerecycled worden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar op deze manier loopt de gemeente ook opbrengsten mis voor grondstoffen (waaronder pmd) en moet zij extra kosten maken voor het verbranden van afval.

Wat kunt u zelf doen?
Scheid afval van grondstoffen. Zo kan bijvoorbeeld een plastic maaltijdsaladeverpakking bij het pmd, als de verpakking leeg is. Pmd-verpakkingen hoeven hoeft niet afgespoeld te worden, maar schraapleeg is voldoende. Zitten er nog etensresten in? Gooi deze resten bij het gft. Daarna kunnen de verpakkingen bij het pmd. Zo houden we ons afval gescheiden en kunnen materialen gerecycled worden.

Samen maken we van afval weer grondstof
Want weet u dat huishoudelijk afval voor een groot deel bestaat uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden? Daarom is het belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat we ons afval en onze grondstoffen goed scheiden. Zodoende kunnen die grondstoffen weer gebruikt worden voor het maken van nieuwe producten. Oud glas wordt bijvoorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost.

U ziet het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden. Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op woudenberg.nl/afval.