Informatieavond toekomst Cultuurhuis maandagavond 26 juni

Hoe ziet de toekomst van het Cultuurhuis eruit?

Dat is een vraag waar de gemeente Woudenberg graag een antwoord op wil hebben en wat op dit moment onderzocht wordt. Dit onderzoek is bijna klaar. Daarom organiseren wij op maandagavond 26 juni een informatiebijeenkomst en dan worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. En iedereen is dan van harte welkom.

In het coalitieakkoord van 2022 heeft het college besloten dat de functie van het Cultuurhuis; ontmoeten, culturele activiteiten, bibliotheek en de oudheidskamer behouden moet blijven. En dat het Cultuurhuis ook in de toekomst in het centrum gevestigd moet blijven.

Het Cultuurhuis is in gebruik door verschillende organisaties waaronder:

  • Bibliotheek;
  • Oudheidskamer ‘Oud-Woudenberg’;
  • Stichting Kunst & Cultuur (diverse culturele activiteiten);
  • Hip & Handgemaakt (kleine winkel voor handgemaakte producten);
  • Coöperatie ‘De Kleine Schans’


Onderzoek
Adviesbureau HEVO voert momenteel het onderzoek uit naar de toekomst van het Cultuurhuis. In dit onderzoek worden er verschillende scenario’s uitgewerkt. Met als doel dat er straks een scenario gekozen wordt dat duidelijkheid geeft voor een toekomstbestendig en duurzaam Cultuurhuis. Een scenario dat voldoet aan de randvoorwaarden van het coalitieakkoord en tegelijk een financiële en geschikte oplossing biedt voor zowel de gemeente als de gebruikers van het Cultuurhuis.

HEVO voert het onderzoek uit in nauwe samenwerking met de werkgroep, die voor dit onderzoek gevormd is. De werkgroep bestaat uit (vertegenwoordigers van) gebruikers van het Cultuurhuis en de gemeente.

Inmiddels komt de afronding van het onderzoek door HEVO dichtbij en graag presenteren wij aan u als inwoner van Woudenberg de verschillende scenario’s die uit het onderzoek zijn gekomen. 

Samen met de werkgroep nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 26 juni a.s. van 19:00 – 21:00 uur.

Agenda
19.00 uur      Welkom en introductie door wethouder Molenaar / Van de Graaf
19.15 uur      Toelichting op de proces en de uitvoering van het onderzoek
19.30 uur      Voorlopige resultaten/mogelijkheden
20.15 uur      Toelichting op het vervolg
20.30 uur      Ruimte voor vragen
21.00 uur      Vervolg en afsluiting

Waar?
Cultuurhuis. In de Huiskamer op de begane grond
Dorpsstraat 40, 3931 EH Woudenberg

Wij zien u graag op 26 juni a.s. Aanmelden is niet nodig.