Hoe zit het met de plannen voor het Henschotermeer? Wethouder Vlam reageert

Wethouder Anita Vlam: "De afgelopen weken is er veel aandacht voor de plannen van Mooi Meer BV. en de YMCA  voor het gebied rond het Henschotermeer. Ik snap die grote betrokkenheid en de oproep aan de gemeente om geen toestemming te geven voor de commercialisering en “verpretparking” van het gebied heel goed. Hoe kan het ook anders, want wie heeft er geen herinneringen aan het Henschotermeer? Warme zomers aan het water, schaatsen op het meer tijdens een koude winterdag of een wandeling in de omliggende natuur. Ik ben daarin geen uitzondering. Het is een bijzondere plek in Woudenberg, waar we trots op zijn.

Maar hoe zit het nu precies met de plannen voor het meer? Mogen deze plannen zomaar gerealiseerd worden? Daarvoor neem ik u eerst mee terug in de tijd, toen in 2017 het recreatieschap werd opgeheven en de exploitatie van het meer werd overgenomen door een lokale ondernemer. De provincie Utrecht, gemeente Woudenberg en tien omliggende gemeenten, verenigd in het recreatieschap, droegen de kosten voor het beheer van het meer. Vanaf die tijd was dit aan Mooi Meer BV. Het uitgangspunt was destijds geen commercieel pretpark van het Henschotermeer te maken en, ik kan u gerust stellen, dat is het nog steeds. Dit staat ook zo beschreven in het Ontwikkelkader dat in 2015 is vastgesteld voor het gebied. De plannen zoals die er nu liggen, passen binnen de voorwaarden die in het ontwikkelkader staan beschreven en voor een deel ook binnen het huidige bestemmingsplan. Voor een ander deel van de plannen is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor moet bij de gemeente een officieel verzoek ingediend worden om het bestemmingsplan te wijzigingen. Dit is niet zomaar geregeld en daarbij gaan wij als gemeente natuurlijk niet over één nacht ijs. Wij beoordelen de plannen zorgvuldig en nemen een weloverwogen besluit om te zorgen dat het Henschotermeer dat bijzondere stukje Woudenberg blijft. Hierbij speelt ook de gemeenteraad een belangrijke rol. Op dat moment krijgt ook u de gelegenheid uw mening te geven die wordt meegewogen in het uiteindelijke besluit.

We willen allemaal blijven genieten van het moois dat het Henschotermeer en zijn omgeving te bieden heeft. Mooi Meer BV. en YMCA spelen  daarbij een belangrijke rol. Want als gemeente Woudenberg kunnen wij de kosten voor het beheer van het gebied niet dragen nu het recreatieschap niet meer bestaat. Daar staat tegenover dat Mooi Meer BV. en de YMCA  ook inkomsten nodig hebben om te zorgen voor een schoon, veilig en toegankelijk gebied. Daar willen zij voor zorgen door middel van de gepresenteerde plannen.  Dat betekent niet dat alles zomaar kan en mag, maar moet passen in dit bijzondere stukje natuur, zodat de waarde van deze unieke plek niet verloren gaat."