Hoevelaar krijgt elektrische deelauto’s

Nieuwe woonwijk Hoevelaar krijgt elektrische deelauto’s. De gemeente en Samen Slim Rijden Zeist hebben hun krachten gebundeld om het gebruik van deelauto’s mogelijk te maken en te stimuleren. De schaarse openbare ruimte moeten we goed gebruiken en veilig houden. Het gebruik van deelauto’s biedt niet alleen een mooie oplossing voor een beter milieu en een financieel voordeel. Het levert ook een bijdrage aan het verminderen van de parkeerdruk in woonwijken.

De gemeente streeft ernaar de eerste deelauto in de zomer beschikbaar te stellen in Hoevelaar. De auto komt op een vaste, gereserveerde plek met laadpaal te staan. Rondom de auto wordt er een groep van gebruikers gevormd. Dit zijn buren of andere mensen uit de buurt. Men deelt de auto, maar het voelt ook als een eigen auto en is niet voorzien van reclame. Hoevelaar groeit de komende jaren steeds verder. Bij toename in interesse in de deelauto zullen gefaseerd meer deelauto’s beschikbaar komen. Het doel is om te komen tot een netwerk van deelmobiliteit.

“We zien dat deelmobiliteit populairder wordt. Bewoners hebben ook steeds meer hun eigen duurzaamheidsambities en ervaren parkeerdruk in hun woonwijk. We zien dat in andere gemeenten steeds vaker wordt gekozen voor een deelauto en daarom staan wij er als gemeente positief tegenover om deelmobiliteit in de wijk Hoevelaar te ondersteunen en te stimuleren”, aldus wethouder Anita Vlam.

“Wij werken samen aan een toekomstbestendig Woudenberg. Dit doen we door continu kansen te benutten. Omdat we in 2050 CO2-neutraal moeten zijn, willen we niet alleen aanpassingen doen aan onze woningen. We bestuderen ook andere duurzame oplossingen, zoals de inzet van de deelauto. Samen werken we aan een duurzame, sociale, ondernemende en veilige toekomst voor ons dorp”, aldus wethouder Pieter de Kruif.

Hoe werkt het?
Bewoners kunnen kiezen uit meerdere abonnementen voor het gebruik van een deelauto. Met de reserverings-app kan er een auto gereserveerd worden en is precies te zien of de auto beschikbaar is en waar hij staat. Voor meer informatie: www.samenslimrijden-zeist.nl/hoevelaar

Digitale informatie bijeenkomst
Op maandag 21 juni organiseert Samen Slim Rijden Zeist een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners van Hoevelaar. Tijdens deze avond krijgen bewoners uitleg over de deelauto en hoe het werkt. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Een uitnodiging hiervoor ontvangen (toekomstige) bewoners binnenkort.

Samen Slim Rijden Zeist is opgestart vanuit de samenleving om deelauto’s te stimuleren en met name het delen van (nieuwe) elektrische auto’s op gang te brengen binnen de buurt. Zo worden meerdere doelen bereikt. Enerzijds energiebesparing in rijden en productie van auto’s, CO2- en fijnstofreductie en anderzijds een beter gebruik van de openbare ruimte met minder geparkeerde auto’s op straat.

Hoevelaar wordt een aantrekkelijke woonwijk met dorpse principes, waar groen en water een prominente plek krijgen. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Vanwege het succes van de deelauto’s in Zeist introduceert de gemeente samen met Samen Slim Rijden Zeist ook de deelauto in Hoevelaar. De gemeente biedt een parkeerplaats voor de deelauto en een optimale laadinfrastructuur. Zo worden samenlevingsinitiatieven ondersteund en het delen van een elektrische auto gestimuleerd.