Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeente is geschokt door de gebeurtenissen in de Oekraïne. De afschuwelijke beelden raken ons allemaal en maken een enorme beweging van solidariteit los. Die solidariteit willen we in goede banen leiden en daarom onderzoeken we, net als andere gemeenten binnen de Provincie Utrecht, naar de mogelijkheden om opvangplekken te realiseren. Als er locaties zijn gevonden in Woudenberg, dan wordt dat op deze pagina gemeld.

Recht op verblijf en werk
Op dit moment is niet duidelijk hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne naar Woudenberg komen. Oekraïners zijn niet verplicht om een asielprocedure te doorlopen. Zij hebben recht op verblijf in EU-landen voor beperkte tijd. Woudenberg volgt de toestroom in nauwe afstemming met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), kerken, provincie en regiogemeenten.

Op deze pagina houden wij de informatie actueel en passen deze steeds aan de actualiteit aan. 

Initiatief uit het dorp
Veel Woudenbergers willen zelf een bijdrage leveren. De gemeente vindt het hartverwarmend dat veel inwoners in het dorp zich inzetten voor mensen in een kwetsbare positie. Als gemeente voeren we gesprekken met partijen die hierin een rol spelen.

Platform Woudenberg voor Oekraïne
Inmiddels hebben inwoners, ondernemers en stichtingen de handen ineengeslagen en het Platform Oekraïne-Woudenberg opgericht om hulp te bieden. De gemeente heeft buitengewone waardering voor dit initiatief! Van inzamelacties, het sturen van hulpgoederen tot opvang van vluchtelingen in gastgezinnen in ons dorp worden hier besproken. U kunt als Woudenberger op veel manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met opvang, voedsel, kleding en spullen. Heeft u bijvoorbeeld een mooi initiatief of vragen over de opvang van vluchtelingen? Neem contact op met het Platform Woudenberg voor Oekraïne via info@woudenbergvooroekraine.nl. Kijk voor meer informatie op het platform. 

Rode Kruis
Het Rode Kruis houdt een inzamelingsactie voor directe hulp aan mensen in Oekraïne. U kunt geld doneren aan Giro 5125 of via de nationale actie aan Giro 555.

Vluchtelingenwerk Nederland
Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend! Kijk ook op de website van Vluchtelingenwerk wat u kunt doen, bij welke organisatie je terecht kunt en wat de actuele situatie is.

UNHCR
De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden. U kunt geld doneren.

Airbnb
Via Airbnb kunt u gratis of met korting een verblijf aanbieden om vluchtelingen onderdak te geven. Het gaat hier om opvang in woonhuizen en niet in een bijgebouw, hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Meer informatie over een ontheffing? Stuur een mail naar oekraine@woudenberg.nl.  

Q&A
Er komen veel vragen bij de gemeente over initiatieven voor opvang van vluchtelingen. De gemeente vindt het belangrijk dat de opvang van vluchtelingen gecoördineerd gebeurt. Normaal gesproken doet het COA dat in Nederland. Het is nog onduidelijk hoe de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne geregeld gaat worden. Daarover is momenteel volop overleg tussen diverse ministeries, VNG, Veiligheidsregio’s en andere betrokken partijen. Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen. De ontwikkelingen gaan snel en wij zorgen ervoor dat ook de vragen en antwoorden constant worden bijgewerkt en aangevuld waar nodig.

Mag ik thuis vluchtelingen opvangen?
Ja dat mag. Er zijn al barmhartige Woudenbergers die aan hebben geboden om vluchtelingen in huis te nemen. Vluchtelingenwerk heeft een webpagina geopend om initiatieven hiervoor bijeen te brengen. Ook staat en komt daar informatie over waar u als inwoner of ondernemer rekening mee moet houden bij het in huis nemen van vluchtelingen.

Heeft u een initiatief en wilt u dit delen? Dan kunt u dit per mail doorgeven aan het platform Woudenberg voor Oekraïne via info@woudenbergvooroekraine.nl   

Hoeveel vluchtelingen komen er in Woudenberg?
Het kabinet heeft de 25 Veiligheidsregio’s gevraagd 2000 opvangplekken voor vluchtelingen per regio te regelen. Dit geldt dus ook voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waar Woudenberg onder valt. De VRU maakt zich ook op voor grootschalige crisisnoodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is nu nog te vroeg om te zeggen hoe de opvang er in onze veiligheidsregio gaat uitzien. Ook weten we niet of en hoeveel mensen we kunnen verwachten in Woudenberg. De situatie is onzeker en verandert met de dag. 

Waar worden de vluchtelingen opgevangen?
De gemeente heeft op dit moment nog geen informatie over de mogelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment onderzoekt de gemeente samen met andere gemeente in de provincie Utrecht de mogelijkheden om opvangplekken te realiseren.

Gemeente en contract met Gazprom
Woudenberg heeft met o.a. een 10-tal andere gemeenten een collectief contract bij Gazprom. De looptijd van het contract is tot eind 2023. Door de afschuwelijke situatie in de Oekraïne onderzoeken we als collectief op dit moment de mogelijkheden om het contract voortijdig te verbreken.

Meer informatie is ook te vinden op:
Op de website van de Rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie over de oorlog in Oekraïne. En met name ook de gevolgen die deze oorlog voor Nederland heeft. U vindt hier ook veel gestelde vragen en antwoorden en manieren om Oekraïners te helpen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor de mensen uit Oekraïne in NL die vragen hebben die te maken hebben met het verblijfsrecht. Let op: Hier wordt Engels en Nederlands gesproken. Dit is telefoonnummer: 088-0430430, kies voor optie 9, dan is de wachttijd korter.

Veel vragen en antwoorden over vluchtelingen uit Oekraïne vindt u ook op de website van Vluchtelingenwerk