Informatieavond nieuwe opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen Middenstraat

Gemeente Woudenberg heeft een nieuwe locatie gevonden om een deel van de Oekraïense vluchtelingen, die op dit moment in Woudenberg wonen, te (her)huisvesten. Op woensdag 25 oktober organiseert de gemeente een informatieavond om omwonenden en overige belangstellenden te informeren over de nieuwe opvanglocatie op de Middenstraat.

Gastgezinnen
Vanaf het begin van de oorlog hebben veel Woudenbergers hun hart en huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Hier is de gemeente hen heel dankbaar voor. De gemeente hoopte dat het verblijf bij de gastgezinnen van beperkte duur zou zijn, maar inmiddels is het ruim anderhalf jaar later en is de oorlog helaas nog steeds niet ten einde. Om de druk op de gastgezinnen te verminderen is vanaf februari 2023 de opvanglocatie Stationsweg West ontstaan. Veel Oekraïners zijn vanuit de gastgezinnen naar deze locatie verhuisd en een aantal gastgezinnen heeft de keus gemaakt hun ruimte langer beschikbaar te stellen. Nu driekwart jaar later heeft de gemeente opnieuw signalen ontvangen dat de opvang in sommige van de overgebleven gastgezinnen tegen haar grenzen aanloopt. Burgemeester Jansen vertelt: “Ik vind het bijzonder en spreek mijn grote waardering uit naar alle gastgezinnen die de Oekraïense vluchtelingen een veilig onderdak bieden of hebben geboden. Niemand had gedacht dat de oorlog zo lang zou duren en ik ben trots op de steun die de Oekraïners van de bewoners uit onze gemeente ontvangen. “

Vakantiepark de Heigraaf
De opvang van één van de woningen, waar Oekraïense vluchtelingen verblijven op vakantiepark de Heigraaf, loopt begin volgend jaar af. Burgemeester Jansen zegt daarover het volgende: “Ik ben ontzettend dankbaar dat, direct na het ontstaan van de oorlog in Oekraïne,  vakantiepark de Heigraaf vakantiewoningen beschikbaar heeft gesteld. Met de verhuizing in februari hebben de Oekraïense vluchtelingen maar liefst voor een  periode van twee jaar gebruik mogen maken van dit veilige en prachtig onderkomen.

De Oekraïners uit de gastgezinnen en de Oekraïners woonachtig op vakantiepark de Heigraaf hebben zich de afgelopen maanden wegwijs gemaakt in Woudenberg. Zij hebben een baan, de kinderen gaan hier naar school en vriendschappen zijn gesloten. Ze zijn onderdeel geworden van Woudenberg. De gemeente is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie om deze groep vluchtelingen voor een langere periode te herhuisvesten in een gemeentelijke opvanglocatie.

Middenstraat 2 - 4
Het is gelukt om passende huisvesting te vinden. Er is overeenstemming met de eigenaar van het pand aan de Middenstraat 2 – 4 om deze locatie voor een periode van 1 jaar (met een mogelijke verlenging van 1 jaar) te huren. Het betreft een voormalig winkelpand met twee verdiepingen.

Momenteel worden er nog ca. 20 mensen in gastgezinnen opgevangen en er zijn 10 bewoners van de Heigraaf die nieuw onderdak nodig hebben. De locatie op de Middenstraat biedt ruimte voor ongeveer 50 - 60 vluchtelingen. Met een blik op de toekomst en aflopende contracten biedt deze nieuwe opvanglocatie de gemeente de rust en ruimte om de Oekraïners die momenteel in Woudenberg wonen te kunnen herhuisvesten. Helaas is er landelijk nog steeds een tekort aan opvangplekken. De Jaarbeurs zit overvol, de contracten van opvanglocaties lopen af, terwijl de vraag blijft stijgen. Het college van burgemeester en wethouders is blij dat er ook ruimte is om een aantal nieuwe Oekraïense vluchtelingen een veilige plek te bieden.

Het pand is momenteel nog niet bewoonbaar voor de Oekraïense vluchtelingen. Begin november start daarom de verbouwing. De verwachting is dat midden februari de verbouwing is afgerond en de vluchtelingen eind februari/begin maart 2024 kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. Vanwege de verbouwing zou het kunnen zijn dat dit moment iets eerder of later valt.

Zodra de opvang van vluchtelingen op deze locatie ten einde komt, is de eigenaar van het pand voornemens om op deze locatie appartementen te ontwikkelen. De verdere uitwerking van deze herontwikkeling ligt in handen van de eigenaar van het pand. De gemeente is enkel betrokken in het reguliere proces.

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van Middenstraat 2 - 4 zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 25 oktober  van 20.00 – 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 1. Overige belangstellenden zijn hier ook van harte welkom.

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kunnen inwoners bellen met het centrale telefoonnummer van de gemeente Woudenberg 14033 of een e-mail sturen naar  oekraine@woudenberg.nl.