Informatieavond nieuwe opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen Stationsweg West

WOUDENBERG – De gemeente heeft een nieuwe locatie gevonden om een deel van de Oekraïense vluchtelingen die op dit moment in Woudenberg wonen te (her)huisvesten. Op maandag 31 oktober organiseert de gemeente een informatieavond om omwonenden en overige belangstellenden te informeren over de nieuwe opvanglocatie op de Stationsweg West.

Huisvesting bij gastgezinnen

De afgelopen maanden hebben veel Woudenbergers hun hart en huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Hier zijn wij hen heel dankbaar voor. We hoopten dat het verblijf bij de gastgezinnen van beperkte duur zou zijn, maar inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Er zijn helaas geen tekenen dat de oorlog op korte termijn stopt. Wij krijgen signalen dat de opvang in de gastgezinnen tegen haar grenzen aanloopt. Daarom zij wij op zoek gegaan naar een nieuwe locatie om deze groep vluchtelingen voor een langere periode te huisvesten in een gemeentelijke opvanglocatie en daarmee de zorg over te nemen van gastgezinnen.

Aanbod Stationsweg West 10

De eigenaar van het pand op de Stationsweg West 10 heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente om het pand tijdelijk, voor een periode van 12 maanden, aan de gemeente beschikbaar te stellen voor de opvang van deze gezinnen. Dit kan mogelijk verlengd worden voor een periode van 12 maanden.

De locatie is op dit moment in gebruik als kantoor van het bedrijf Van Voskuilen Infratechniek. Om de ruimte bruikbaar en functioneel te krijgen is het nodig dat de ruimte op een aantal plaatsen verbouwd wordt. Het gaat om een kleinschalige verbouwing die plaatsvindt in januari. De werkplaats van Van Voskuilen, gelegen achter het kantoor, blijft op de huidige locatie gevestigd.

Begin februari kunnen de gezinnen binnen de gastgezinnen doorstromen naar de nieuwe locatie op de Stationsweg West 10 te Woudenberg. De gezinnen die op de nieuwe locatie gaan wonen zijn primair afkomstig uit gastgezinnen. Het spreekt voor zich dat deze verandering verder uitgewerkt wordt in samenwerking met de stichting Woudenberg voor Oekraïne.

Momenteel worden er ca. 50 mensen in gastgezinnen opgevangen. De locatie biedt ruimte voor 45 – 65 opvangplekken. De meeste bewoners van de Stationsweg West 10 zullen vluchtelingen zijn uit gastgezinnen die bekend zijn met Woudenberg, een baan hebben en waarvan de kinderen naar school gaan. Het kan zijn dat er enkele nieuwe Oekraïense vluchtelingen komen, maar de verwachting is dat dit minimaal gaat zijn. 

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van Stationsweg West 10 zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 31 oktober  van 20.00 – 21.00 uur in het activiteitencentrum van De Schans (Schans 33, 3931 KJ Woudenberg). Overige belangstellenden zijn hier ook van harte welkom.

Meer informatie

Op www.woudenberg.nl/oekraine is het laatste nieuws over de opvang te vinden en worden antwoorden op de meest gestelde vragen gedeeld. Voor andere vragen en opmerkingen kunnen inwoners bellen met het centrale telefoonnummer van de gemeente Woudenberg 14033 of een e-mail sturen naar  oekraine@woudenberg.nl.