Informatiebijeenkomst 12 februari opvanglocatie Maarsbergseweg

De wereld wordt geconfronteerd met een alarmerende realiteit waarin mensen wereldwijd gedwongen worden hun huizen te ontvluchten, ook kinderen. In Nederland is de behoefte aan kleinschalige opvang voor deze minderjarige vluchtelingen, die een verblijfsstatus hebben, op dit moment erg groot. Elk kind heeft het recht op een veilige en stabiele omgeving waarin het kan opgroeien en gedijen. Kinderen die gedwongen zijn te vluchten, als gevolg van conflicten of andere noodsituaties, verdienen speciale aandacht en bescherming. Tot onze dankbaarheid hebben de eigenaren van het pand aan de Maarsbergseweg 17 de gemeente het aanbod gedaan om het pand te huren als opvanglocatie voor maximaal tien jongeren. 

Stichting Nidos
Wanneer een jongere naar Nederland vlucht zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger) moet er volgens de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Nidos is in Nederland de voogdijinstelling die deze taak uitvoert. Nidos is ingegaan aanbod en heeft een huurovereenkomst met de pandeigenaren afgesloten voor de duur van drie jaar. Het college heeft een besluit genomen voor twee jaar. Hierna herziet het college het verzoek opnieuw of er van het derde jaar gebruik wordt gemaakt.

Wie komen er te wonen?
De opvanglocatie is geschikt voor maximaal tien alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Deze jongeren hebben op enig moment hun eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten en het Nidos helpt hen om zich in een nieuwe omgeving verder te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen en zich ook zo te gedragen. Het is op voorhand niet bekend welke nationaliteit de jongeren hebben.    

Alles in handen van Nidos
De gemeente is in het voortraject de tussenpersoon geweest tussen de pandeigenaren en Nidos. Omdat Nidos de wettelijke voogd is van de jongeren ligt hierna alles in handen van Nidos. Nidos gaat uit van de veerkracht en autonomie van de jongeren. Een belangrijke basis voor de begeleiding vanuit het Nidos zijn inzicht en kennis in de cultuurverschillen en de gevolgen van het feit dat zij gevlucht zijn. Daarnaast weet het Nidos, op basis van jarenlange ervaring, dat kleinschalige opvang het beste werkt voor deze jongeren.

Hulp aan de jongeren
De jongeren die hier gaan wonen, worden door Nidos dagelijks begeleid en geholpen met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast krijgen zij de handvatten om zelf straks de regie te kunnen en mogen pakken over hun leven. De begeleiding op deze locatie is de gehele dag, zowel overdag als ’s avonds, aanwezig.

Wanneer trekken de jongeren in?
De locatie aan de Maarsbergseweg wordt binnenkort klaargemaakt om de jongeren te ontvangen. We verwachten dat de opvang eind maart/begin april opent. Dit kan vroeger of later worden door de kleinschalige verbouwing die in het pand plaats gaat vinden. 

Informatiebijeenkomst 
Mocht u vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 februari 2024 van 20.00 uur tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 1.