Informatiebijeenkomst opvanglocatie Parklaan 6

Over de hele wereld vluchten mensen voor oorlog, geweld of vervolging. Ook kinderen moeten huis en haard verlaten op zoek naar een veilig heenkomen. In Nederland is de behoefte aan kleinschalige opvang voor deze minderjarige vluchtelingen, die een verblijfsstatus hebben, op dit moment erg groot.

Tot onze dankbaarheid hebben de eigenaren van het pand aan de Parklaan 6 de gemeente het aanbod gedaan om het pand te huren als opvanglocatie voor maximaal vijf jongeren. 

Stichting Nidos
Na contact met de eigenaren van het pand aan de Parklaan heeft de gemeente contact gezocht met Stichting Nidos. Wanneer een jongere naar Nederland vlucht zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger) moet er volgens de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Nidos is in Nederland de voogdijinstelling die deze taak uitvoert. Nidos was erg blij met het aanbod en heeft onlangs een huurovereenkomst met de pandeigenaren afgesloten voor de duur van twee jaar.

Wie komen er te wonen?
De opvanglocatie is geschikt voor maximaal vijf alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Deze jongeren hebben op enig moment hun eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten en het Nidos helpt hen om zich in een nieuwe omgeving verder te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen en zich ook zo te gedragen. Het is op voorhand niet bekend welke nationaliteit de jongeren hebben.    

Alles in handen van Nidos
De gemeente is in het voortraject de tussenpersoon geweest tussen de pandeigenaren en Nidos. Omdat Nidos de wettelijke voogd is van de jongeren ligt hierna alles in handen van Nidos. Nidos gaat uit van de veerkracht en autonomie van de jongeren. Een belangrijke basis voor de begeleiding vanuit het Nidos zijn inzicht en kennis in de cultuurverschillen en de gevolgen van het feit dat zij gevlucht zijn. Daarnaast weet het Nidos, op basis van jarenlange ervaring, dat kleinschalige opvang het beste werkt voor deze jongeren.

Hulp aan de jongeren
De jongeren die hier gaan wonen, worden door Nidos dagelijks begeleid en geholpen met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast krijgen zij de handvatten om zelf straks de regie te kunnen en mogen pakken over hun leven. De begeleiding is overdag aanwezig. Voor de avonden is een noodnummer beschikbaar waar zowel de jongere als omwonenden naartoe kunnen bellen.

Wanneer trekken de jongeren in?
De locatie aan de Parklaan wordt op dit moment klaargemaakt om hen te ontvangen. De opvang start op 15 mei aanstaande.

Informatiebijeenkomst 
Mocht u vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 mei 2023 van 19.00 uur tot 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 1.