Inloopavond | Evaluatie rotonde Europaweg - Stationsweg West

In 2022 is de kruising aan de Europaweg/Stationsweg West aangepast en is er een rotonde voor in de plaats gekomen. Bij grote aanpassingen aan ons wegennet laten wij, als gemeente, altijd na twee jaar een evaluatie uitvoeren. Naar aanleiding van meerdere meldingen hebben wij ervoor gekozen om de nieuwe rotonde vervroegd te evalueren. Hiervoor hebben wij een extern bureau, BonoTraffics, ingeschakeld. De eerste stap was het uitvoeren van een cameraonderzoek, welke onlangs is afgerond. Voor de volgende stap horen wij graag wat uw ervaringen zijn met de rotonde. Daarom gaan wij, samen met BonoTraffics, graag tijdens een inloopavond met u in gesprek.

Wat willen wij graag van u weten?
Graag horen wij van u wat uw ervaringen zijn met de nieuwe rotonde. Ervaart u bijvoorbeeld problemen als fietser, voetganger of automobilist? Zo ja, wat is de aard van het probleem? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de snelheid, drukte en overzichtelijkheid. Of merkt u juist dat problemen die zich voorheen voordeden, nu juist verbeterd zijn? Ook dan horen wij dat graag van u.

Daarnaast gaan wij graag met u in gesprek over mogelijke verbeteringen. Wellicht heeft u hier zelf ook al ideeën over.

Wat gaan we doen met deze informatie?
Tijdens de bijeenkomst hopen wij al een korte reactie te kunnen geven. Daarnaast verzamelt BonoTraffics alle binnengekomen reacties en gebruikt deze informatie, naast hun eigen kennis en ervaring, om tot een advies richting de gemeente te komen. Aan de hand van dit advies en andere factoren, zoals de omvang van de aanpassingen en het beschikbare budget, wordt bepaald of er aanpassingen worden gemaakt aan de rotonde.

Wanneer: dinsdag 27 juni

Tijd: 19:30 – 21:30

Waar: Sporthal De Camp, De Bosrand 15 -17, 3931 AP Woudenberg