Integrale verordening Sociaal Domein ter inzage

In de Integrale Verordening Sociaal Domein staat hoe we in Woudenberg de Jeugdwet, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Participatiewet uitvoeren. Dit zijn landelijke wetten, die elke gemeente moet uitvoeren. Hoe we dat als gemeente doen zetten we in de Integrale verordening Sociaal Domein. Hierin staat hoe en waar u een hulpvraag kunt stellen, de manieren waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning er mogelijk zijn, welke rechten en plichten u heeft, wat u van de gemeente mag verwachten, wat wij van u mogen verwachten en wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van deze verplichtingen.

Wanneer de landelijke wetten veranderen, moet de gemeente de verordening aanpassen. Zo’n aanpasmoment biedt de gelegenheid om van inwoners te horen wat zij belangrijk vinden.

De verordening staat online en er is ook een geprinte versie in te zien bij de balie van het gemeentehuis. Heeft u verbeteringen en/of ideeën. Reageer nu! U kunt een mail sturen naar: sociaaldomein@woudenberg.nl. Reageren kan tot 20 december a.s.