Kansen voor schone energie in de regio Amersfoort in kaart gebracht | Laat weten wat u ervan vindt!

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het klimaatakkoord van het kabinet. Om dit te bereiken is Nederland verdeelt in een aantal regio’s die allemaal nadenken over de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken. Het antwoord op deze vraag werkt iedere regio uit in een Regionale Energiestrategie (RES). Woudenberg doet dit samen met gemeenten en andere partijen uit de Regio Amersfoort. De Regio Amersfoort wil tot 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen.

Kansrijke gebieden voor windmolens en zonnepanelen in de regio

Samen met onder andere natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties is in kaart gebracht in welke gebieden in de regio Amersfoort kansen liggen om nog meer duurzame elektriciteit op te wekken. Dit is uitgewerkt in de concept RES. Voor Woudenberg betekent dit concreet dat men kansen ziet voor windmolens langs de snelweg A12. Verder staan in het concept ideeën voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken, het overdekken van openbare parkeerterreinen met zonnepanelen en het plaatsen van geluidsschermen langs de snelwegen in de regio om zonne-energie op te wekken. Daarnaast vindt er de komende maanden verder onderzoek plaats naar de mogelijkheid om windmolens te plaatsen op het Defensieterrein bij de Leusderheide. Met deze eerste stappen is de opgave van de regio nog niet ingevuld. Daarom worden ook andere kansrijke gebieden in de regio die zijn aangedragen verder onderzocht. En er wordt bekeken hoe ook alternatieve technieken kunnen bijdragen aan het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte.

Wethouder Pieter de Kruif: “Fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, waarmee we nu energie opwekken zijn slecht voor het milieu en onze gezondheid. Bovendien raken deze brandstoffen langzaam maar zeker op. Daarom wordt het steeds belangrijker dat we met elkaar op een duurzame manier energie opwekken. Dit is niet alleen een taak van de overheid. De energietransitie kan alleen slagen als we met elkaar samenwerken: overheden, inwoners, bedrijfsleven, marktpartijen en netbeheerders.”

Laat weten wat u van de concept RES vindt

In september neemt de gemeenteraad van Woudenberg een eerste besluit over de toekomst van onze energievoorziening. Maar voor het zover is wil de gemeente graag weten wat u van de concept RES vindt. De gemeenteraad kan vervolgens deze lokale inbreng meenemen bij de besluitvorming over de concept RES. Reageren op de RES? Dat kan hier.

Op weg naar schone energie in 2030

De Regio Amersfoort wil tot 2030 een belangrijke stap zetten om zelf duurzame elektriciteit op te wekken. Daarmee zijn de gemeenten in de regio al aan de slag gegaan. Ook in Woudenberg is de afgelopen jaren al hard gewerkt aan een duurzamer dorp. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Ieder op hun eigen manier. En dat blijven zij doen. Zodat Woudenberg ook in de toekomst een prettige en gezonde omgeving is om te wonen, te werken en te verblijven. Zo worden er duurzame woningen gebouwd in de nieuwe wijk Hoevelaar, verduurzaamt de gemeente haar gebouwen, zoals het gemeentehuis en de brandweerkazerne en werkt zij samen een groene leefomgeving. Bijvoorbeeld door het aanleggen van bijvriendelijke bloemenveldjes op verschillende plekken in het dorp in het kader van biodiversiteit. Maar dat kan de gemeente niet alleen. Het is belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag gaan in hun huis, tuin, buurt of bedrijf. Want hoe minder energie we met elkaar verbruiken, hoe minder we hoeven op te wekken. In de RES staat namelijk niet alleen de ambitie om schone energie op te wekken, maar ook staan er uitgangspunten voor energiebesparing in. En daar hebben we inwoners, ondernemers en organisaties hard bij nodig. 
Samen voor een groen, duurzaam en gezond Woudenberg.

Samen verder werken aan de RES

Uiterlijk 1 oktober 2020 wordt de concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Daarna wordt samen met inwoners, ondernemers, agrariërs en andere belangenorganisaties verder gewerkt aan de RES. De kansrijke gebieden worden dan verder onderzocht en er wordt gekeken met alle betrokkenen waar de windmolens en zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Mensen die op de hoogte willen blijven kunnen terecht op www.resregioamersfoort.nl.