Coöperatie De Kleine Schans verhuist naar het Cultuurhuis

Coöperatie De Kleine Schans verhuist per eind 2021 naar het Cultuurhuis aan de Dorpsstraat 40 in Woudenberg. De Rabobank heeft de huur van hun huidige kantoor in het Cultuurhuis opgezegd omdat zij hun dienstverlening in Woudenberg op een andere manier gaan invullen.

Coöperatie De Kleine Schans heeft samen met de gemeente Woudenberg bekeken of de locatie in het Cultuurhuis een passende huisvesting is. Dit blijkt geschikt en sterker nog dit zorgt ervoor dat de coöperatie straks nog dichter bij de inwoners van Woudenberg staat en haar dienstverlening hier goed kan uitvoeren. Het kantoor borgt ook een goede huisvesting voor de medewerkers.

“Het Cultuurhuis is een prachtige plek in het dorpshart; daar gebeurt heel veel. Ik ben erg blij met de mogelijkheid om nog beter aan te kunnen sluiten bij de basisvoorzieningen in Woudenberg!”, aldus Ellen van der Vlist, directeur Coöperatie Kleine Schans.

“We zijn verheugd met de komst van de coöperatie in het Cultuurhuis en zijn benieuwd hoe wij onze krachten kunnen bundelen om ons aanbod van activiteiten en andere dienstverlening voor bewoners verder te versterken ”, aldus Sietse Hoogenberg, Voorzitter Stichting Cultuurhuis Woudenberg.

Door de coöperatie onder te brengen in het Cultuurhuis versterkt dit enerzijds de samenwerking met en tussen de partners en anderzijds komt het Cultuurhuis hierdoor met een breder aanbod. Of het nu gaat om zorg, ondersteuning, educatie, vrijetijdsbesteding of gezondheidsvragen, de (basis)voorzieningen vallen straks onder één dak waarbij het welzijn van de inwoners centraal blijft staan. 

De Rabobank past per 1 augustus 2021 haar dienstverlening aan. In de nieuwe situatie blijft de Rabobank vertrouwd dichtbij via online klantcontact 24 uur per dag, de Mobiele Bankservice aan huis én via het kantoor in Barneveld. Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheid voor een Rabo Hypotheek Adviespunt in Woudenberg. Ook blijft zij actief samenwerken met de partners in het Cultuurhuis om bij te dragen aan de maatschappelijke doelstellingen in Woudenberg, zoals een duurzame samenleving.

Coöperatie De Kleine Schans vertrekt dus uit het multifunctioneel centrum (MFC) De Schans. Ook woningcorporatie Omnia Wonen heeft het voornemen De Schans aan het eind van het jaar te verlaten. Dit sluit aan op het toekomstperspectief van hun dienstverlening in Woudenberg.