Korpsavond met uitreiking Zilveren Speld

Zaterdag 10 december werd de jaarlijkse Korpsavond van de brandweer gehouden. De avond werd geopend door burgemeester Jansen. 90 keer werd er afgelopen jaar een beroep gedaan op de brandweerpost Woudenberg. Dit onderstreept het grote belang van de brandweer. Tijdens de korpsavond ontving een aantal brandweerlieden een diploma of certificaat. Er waren een aantal jubilarissen. En allemaal werden zij in het zonnetje gezet. Met in het bijzonder vertrekkend brandweerman Vermeulen. Want hij kreeg vanwege zijn persoonlijke bijzondere verdiensten een Zilveren Speld uitgereikt uit handen van burgemeester Jansen.

Op deze avond onderstreepte Postcommandant René Mulder het belang van de brandweer en blikte terug op het afgelopen jaar. Er werd ook stilgestaan bij het aantal alarmeringen waarvoor het korps dit jaar is uitgerukt en de bijzondere incidenten die plaatsvonden.

Er kan wederom met trots gemeld worden dat de post Woudenberg op dit moment volledig op sterkte is en beschikt over 31 professionele- enthousiaste vrijwilligers (27 mannen en 4 vrouwen). Hiermee staat de post 24 uur per dag paraat voor de veiligheid van Woudenberg en het verzorgingsgebied binnen de Veiligheidsregio Utrecht. De brandweerlieden die een diploma of certificaat ontvingen, werden samen met de jubilarissen en vertrekkend brandweerman Jan Vermeulen met veel mooie woorden en vol lof in het zonnetje gezet.

“Opnieuw heb ik vol trots diploma’s en certificaten mogen uitreiken en jubilarissen in het zonnetje gezet. Met als kers op de taart de uitreiking van de Zilveren Speld aan de heer Jan Vermeulen voor zijn persoonlijke jarenlange inzet. Als brandweervrijwilliger heb je een belangrijke maatschappelijke rol en ben je van grote betekenis voor je dorpsgenoten. Je rukt uit bij brand, verkeersongevallen, stormschade etc. Ook bied je andere hulpverleners ondersteuning. Wat een teamwork. En van enorm belang!, aldus burgmeester Jansen.

Zilveren Speld voor Jan Vermeulen
Jan Vermeulen nam afscheid bij de brandweerpost in Woudenberg. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij uit handen van burgemeester Jansen een Zilveren Speld. Hij begon in 1977 bij de toenmalige gemeentelijke brandweer Woudenberg.