Korpsavond met uitreiking Zilveren Speld

Zaterdag 16 december reikte locoburgemeester Molenaar tijdens de jaarlijkse Korpsavond van de brandweer diploma’s en oorkondes uit aan een aantal brandweervrijwilligers. Ook zette hij de jubilarissen in het zonnetje. Dat er afgelopen jaar 67 keer een beroep gedaan is op de brandweer-post Woudenberg bevestigt het grote belang van goede brandweerzorg. De avond werd afgesloten met twee vertrekkende brandweermannen, Joost Sinke en Sjaak Weima, zij werden voor hun buitengewone en langdurige inzet geëerd met een Zilveren Speld.

Postcommandant René Mulder blikte terug op het afgelopen jaar. Door het vertrek van twee gewaardeerde collega’s is ruimte ontstaan voor nieuwe leden. Met de werving is momenteel gestart, eventuele geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Op dit moment beschikt de post over 29 professionele- enthousiaste vrijwilligers (26 mannen en 3 vrouwen).

Hiermee staat de post 24 uur per dag paraat voor de veiligheid van Woudenberg en het verzorgingsgebied binnen de Veiligheidsregio Utrecht. De brandweervrijwilligers die een diploma of certificaat ontvingen, werden samen met de jubilarissen en vertrekkende brandweermannen met veel mooie woorden en vol lof in het zonnetje gezet.

Locoburgemeester Molenaar: “Dit jaar heb ik, namens burgemeester Jansen, mijn enorme waardering uitgesproken voor de onmisbare bijdrage van onze brandweer. Zij vormen de onzichtbare helden die, zonder enige aarzeling, uitrukken wanneer anderen in nood zijn. Met veel trots heb ik diploma’s en certificaten uitgereikt en heb ik de jubilarissen kunnen bedanken voor hun jarenlange vrijwillige en moedige inzet. Als afsluiting mocht ik maar liefst twee Zilveren Spelden uitreiken aan twee vertrekkende brandweermannen. De heren Sjaak Weima en Joost Sinke werden beloond voor hun jarenlange vastberadenheid en inzet”.

Zilveren Speld voor Sjaak Weima en Joost Sinke
Sjaak Weima en Joost Sinke namen afscheid bij de brandweerpost in Woudenberg. Voor hun jarenlange inzet ontvingen zij uit handen van locoburgemeester Molenaar een Zilveren Speld.

Sjaak Weima heeft zich maar liefst 25 jaar ingezet voor de post in Woudenberg. En Joost Sinke neemt na 22 jaar afscheid. De naam Sinke zal nog wel even blijven voortbestaan binnen de brandweer. Joost heeft voor zijn opvolger gezorgd, zijn zoon Martijn is inmiddels al enkele jaren actief binnen de post.

Zowel Sjaak als Joost hebben zich met veel passie en gedrevenheid ingezet voor het brandweerwerk. Zij hebben laten zien wat het betekent om een echte brandweerman te zijn, niet alleen door hun professionaliteit, maar ook door hun trots en vastberadenheid. Door opleiding, ervaring en kennis hebben zij zich ontwikkeld tot zeer gewaardeerde collega’s. Dit tekende hun persoonlijkheid.

De Zilveren Speld is in 2014 door de gemeente Woudenberg geïntroduceerd om inwoners die iets betekenen voor de Woudenbergse samenleving te bedanken voor hun inzet.

Deze vijf jubilarissen kregen een oorkonde en medaille van Brandweer Nederland:
Robin Meerbeek (12 ½  jarig jubileum)
Meindert Nap (12 ½  jarig jubileum)
Willem Jan de Bart  (12 ½  jarig jubileum)
Harm de Bart  (12 ½  jarig jubileum)
Gert Meerkerk (35 jarig jubileum)

De certificaten & diploma’s werden uitgereikt aan:
Ronald van Butselaar heeft zijn opleiding voor manschap afgerond en is nu volledig inzetbaar. Hij ontving het diploma en bijbehorende bevordering. Johan Coenen heeft zijn opleiding voor Brandweerchauffeur afgerond en ontving hiervoor zijn diploma en bijbehorende bevordering uit handen van locoburgemeester Molenaar.