Minder misdrijven in Woudenberg

In de eerste helft van 2021 is het aantal misdrijven in Midden-Nederland met 10 procent gedaald vergeleken met vorig jaar. In Woudenberg daalde het aantal misdrijven zelfs met 14 procent. Dit blijkt uit het veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS).

Een opvallende daler in Woudenberg is het aantal auto-inbraken (van 19 naar 4). Ook het aantal meldingen van online fraude daalde met 58 procent. Er is een flinke stijging te zien van het aantal winkeldiefstallen (van 2 naar 13). Het aantal meldingen van jongerenoverlast steeg ook (van 29 naar 68) terwijl dit regionaal juist is gedaald.

“Minder misdrijven in Woudenberg betekent niet dat we achterover kunnen leunen”, zegt burgemeester Van Mastrigt. “We blijven ons inzetten voor de veiligheid in Woudenberg. Ook inwoners kunnen hieraan een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door alert blijven en verdachte situaties zo snel mogelijk te melden via 112 of anoniem via 0800 7000. De daling van het aantal misdrijven in de eerste zes maanden is deels te verklaren door de verschillende coronamaatregelen, waaronder de avondklok. Er is door politie en boa’s ook extra ingezet op het controleren, toezicht houden en handhaven van deze coronamaatregelen.”

Minder online fraude
Landelijk stijgt het aantal meldingen van phishing, identiteitsfraude of fraude bij bijvoorbeeld online aankopen en verkopen van spullen. In Woudenberg is juist een daling te zien als het gaat om het aantal aangiften van online fraude (van 33 naar 14). Begin dit jaar heeft de gemeente het spel Hackshield in Woudenberg gelanceerd. Het doel van deze game is om kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar weerbaarder te maken tegen hackers.

Meer winkeldiefstal en geweld
Het aantal winkeldiefstallen in Woudenberg is fors gestegen. In de eerste zes maanden van dit jaar werd 13 keer aangifte gedaan van winkeldiefstal. Vorig jaar was dat 2 keer. Dit komt mede door meer toezicht op winkeldiefstal in een winkel in Woudenberg. Het aantal aangiften van geweld steeg ook (van 14 naar 21). De afgelopen periode is er in Woudenberg vaker aangifte gedaan van bedreiging, mishandeling en zeden. Het aantal aangiften van huiselijk geweld is gestegen van 4 naar 5.

Jeugdoverlast op meerdere locaties
Het aantal meldingen van jeugdoverlast daalde in de regio, maar steeg in Woudenberg met 134 procent. Er waren gemiddeld 12 meldingen van jeugdoverlast per maand - met uitzondering van maart 2021 - en de overlast vond plaats op meerdere locaties. Jeugdoverlast valt voor een deel te verklaren door de coronamaatregelen: jongeren konden maanden lang niet volledig naar school en niet sporten.

Wees alert op woninginbraak
Het aantal (pogingen tot) woninginbraak in Woudenberg nam in de periode januari tot en met juni 2021 af met 39 procent (van 23 naar 14 aangiftes). Inwoners waren meer thuis omdat de horeca en de sportscholen een groot deel van die periode dicht waren.

Met de zomervakantie in aantocht is het belangrijk om uw woning goed te beveiligen tegen woninginbraak. Op www.politiekeurmerk.nl/preventietips leest u tips tegen woninginbraak. Zorg voor gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen en deuren en pas op met het plaatsen van vakantieberichten op social media.