Minder misdrijven in Woudenberg in 2021

In 2021 daalde het aantal misdrijven in Woudenberg met 18 procent. Dit blijkt uit het veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) over het jaar 2021. Vergeleken met de ontwikkelingen heel Midden-Nederland scoort Woudenberg daarmee gunstiger dan de rest van de regio. Een opvallende daler in Woudenberg is het aantal woninginbraken dat daalde met 63 procent. Ook het aantal auto-inbraken daalde behoorlijk (van 33  naar 13). Sinds 2018 zijn deze cijfers in Woudenberg niet meer zo laag geweest als nu.

“Na jaren van stijgende cijfers als het ging om woning,- en auto-inbraken, zien we de laatste tijd gelukkig een daling. Maar dat betekent niet dat we minder alert hoeven te zijn. We moeten ons met elkaar blijven inzetten voor een veilig Woudenberg. Ook inwoners kunnen hieraan een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door verdachte situaties zo snel mogelijk te melden en door hun woning goed te beveiligen”, licht burgemeester Jansen toe.

Meer meldingen van jongerenoverlast
De cijfers zijn niet alleen maar positief. Een opvallende stijger is het aantal meldingen van jongerenoverlast dat steeg van 66 in 2020 naar 164 in 2021. Dit terwijl jongerenoverlast regionaal juist daalde. De overlast vond plaats op meerdere locaties. Jeugdoverlast valt voor een deel te verklaren door de coronamaatregelen: jongeren konden maanden lang niet volledig naar school en niet sporten.