Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op woensdag 30 maart zijn de gekozen leden van de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering in hotel Schimmel officieel geïnstalleerd door burgemeester Jansen. Alle raadsleden legden een eed of de verklaring en belofte af.

De ‘oude’ gemeenteraad kwam op dinsdag 29 maart nog éénmaal bijeen. Tijdens deze vergadering is de rechtmatigheid van de verkiezingen vastgesteld. De raad besloot dat de gekozen raadsleden daadwerkelijk in de nieuwe gemeenteraad zitting mogen nemen. Dat gebeurde aan de hand van het onderzoek van de zogenaamde geloofsbrieven. In deze schriftelijke stukken geeft een gekozen raadslid aan dat hij of zij de benoeming aanvaardt en voldoet aan de eisen om raadslid te mogen worden. Zo dient een raadslid in de gemeente Woudenberg te wonen, tenminste 18 jaar te zijn en aan te geven welke functies hij of zij vervult naast het raadslidmaatschap. Sommige functies zijn namelijk niet toegestaan naast het raadslidmaatschap. Zo mag een raadslid bijvoorbeeld geen ambtenaar in de gemeente Woudenberg zijn.

De nieuwe gemeenteraad bestaat uit de volgende 15 leden:

SGP

 1. De heer H.J. (Henk-Jan) Molenaar
 2. De heer H.M. (Henry) van Veldhuizen
 3. De heer G.J. (Gerben) Heldoorn
 4. De heer J. (Johanan) de Vogel

GBW

 1. De heer D.P. (Pieter) de Kruif
 2. De heer P. (Peter) van Schaik
 3. Mevrouw S.A. (Sylvia) den Herder
 4. De heer B.S. (Björn) de Jong

CDA

 1. De heer M. (Michel) Hardeman
 2. De heer J.H. (Jan) Bessembinders

CU

 1. De heer B. (Bert) Bosman
 2. De heer G.A.R. (Gerald) van der Linden

PvdA-GL

 1. Mevrouw M. (Moniek) van de Graaf
 2. Mevrouw J. (Jikke) Wams

VVD

 1. De heer K.J. (Jhony) Stalman